Om hästförsäkringar

En hästförsäkring består ofta av en livförsäkring som ger en engångsersättning om hästen dör innan den uppnått en viss ålder och en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta veterinärvårdskostnader när hästen blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Hästförsäkring kan vanligen tecknas från det att fölet är 2 dygn till dess att hästen fyller 15 år. När du tecknar en försäkring finns en karenstid på 20 dagar. Om din häst blir sjuk under den tiden gäller inte försäkringen. Agria, Dina och Sveland har en hårdare tolkning och ersätter inte heller om hästen blivit smittad under karenstiden.

För att få teckna en hästförsäkring eller höja beloppet på en existerande försäkring kan försäkringsbolaget i vissa fall begära att du kan visa upp ett veterinärintyg. Hittar veterinären några fel på hästen kan du ofta ändå få en försäkring, men försäkringsbolaget gör då undantag för det veterinären påpekat. Livbeloppet sänks genom en årlig, succesiv nedtrappning när hästen blir 16 år för att upphöra vid 21 till 26 års ålder (beroende på i vilket försäkringsbolag du har din försäkring och vilken hästras du har).

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för undersökning och behandling när hästen blir sjuk eller skadad genom ett olycksfall. Behandling och vård måste alltid utföras av legitimerad veterinär.

Även om du har en försäkring kan veterinärvårdskostnaderna bli höga. Förutom grundsjälvrisken, måste du hos de flesta bolag dessutom betala 15 eller 20 % av de ersättningsbara kostnaderna.

Observera att försäkringen inte gäller för så kallade dolda fel. Med dolda fel menas en sjukdom eller skada som fanns när försäkringen tecknades men då inte kunde upptäckas.

Användbarhetsskydd kan ingå i en hästförsäkring och det innebär att du kan få en del av livbeloppet om du vill behålla hästen trots att du inte längre kan använda på det sätt som du tänkt, t ex om den köptes som tävlingshäst men p.g.a. sjukdom eller skada endast kan användas som promenadhäst.