Blippa - Kontaktlösa betalningar med kontokort

En kontaktlös betalning innebär att du bara behöver hålla ditt kort mot en kortterminal för att göra ett köp. Du behöver alltså inte stoppa in kortet i och slå koden för att bekräfta transaktionen.Det finns ingen risk att pengar dras från ditt konto bara du går förbi en kortterminal.

En förutsättning för att en kontaktlös betalning kan göras är att kassören slagit in summan som du ska betala.

Vad är fördelen med kontaktlösa betalningar?

Den stora fördelen med kontaktlösa betalningar är att det går lite snabbare när du betalar. Du slipper också exponera koden, så om någon tjuv tittar över axeln när du använder kortet och sedan stjäl det så kan hen inte kan göra vare sig uttag eller större köp med kortet, eftersom hen inte kommit över någon kod. 

Teknik för kontaktlösa betalningar

Både kort och terminal måste vara utrustade med teknik för kontaktlösa betalningar
Tekniken som möjliggör kontaktlösa betalningar kallas NFC-teknik (Near Field Communication) och fungerar genom att man monterat in en liten antenn i kortet som sänder ut radiosignaler som kortterminalen kan läsa av.

För att det ska fungera att göra en kontaktlös betalning måste både ditt kontokort och handlarens kortterminal vara utrustade för det. Kontokort som klarar av kontaktlösa betalningar har den här symbolen på kortet:

Symbol för kort som klarar kontaktlösa betalningar

Kortterminaler som klarar av att ta emot kontaktlösa betalningar har den här symbolen (eller väldigt liknande) på terminalen:

Symbol på terminal som klarar kontaktlösa betalningar

Kan det hända att man betalar någon annans köp av misstag?

För att transaktionen ska ske måste kortet befinna sig väldigt nära terminalen (mindre än 10 cm och vanligen mindre än 2 cm). Därför är risken minimal att du skulle råka betala något bara för att du går förbi en terminal och har ett kontokort i fickan.

Kan man använda kontaktlösa betalningar utomlands?

Det går bra att använda sitt kontokort för kontaktlösa betalningar utomlands förutsatt att det finns kortterminaler som klarar det. På vissa ställen ligger man mycket långt framme som till exempel i London där du kan betala direkt med ditt svenska kontaktlösa kort i tunnelbanan.

Hur stora köp kan man göra med ett kontaktlöst kort?

Utan att använda PIN-koden tillåter svenska kortutgivare kontaktlösa köp mellan 200-350 kronor. De allra flesta ligger på 200 kronors-nivån. Man kan göra kontaktlösa köp för större belopp men de måste bekräftas med PIN-kod. Vid vissa tidsintervall kommer kortutgivaren även att som extra säkerhetssystem kräva kod vid köp under beloppsgränsen.

Kan man stänga av den kontaktlösa funktionen?

Hos vissa kortutgivare kan man stänga av den funktionen. Kontakta din kortutgivare om du vill göra det.

Kommande regler

Från och med den 14 september 2019 kommer man reglera nivåerna för kontaktlösa betalningar i och med att EU:s "tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering" träder i kraft. De standarderna kommer innehålla regler som innebär

  • att värdet på den enskilda kontaktlösa elektroniska betalningstransaktionen utan kod får vara högst 50 euro.
  • att det sammanlagda värdet för kontaktlösa betalningar utan PIN-kod får vara högst 150 Euro
  • att det får ske högst 5 kontaktlösa köp utan kod i följd innan konsumenten på nytt måste bekräfta ett köp med sin PIN-kod.


Detta är tillåtna maxgränser och kortutgivaren kan själv bestämma om att bara tillåta kontaktlösa köp på lägre nivåer. Förutom PIN-kod kan man bekräfta köpen med någon annan personlig säkerhetsfunktion som anses uppfylla kraven på stark kundautentisering.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå