Olika kontokort

Kontokort är ett samlingsnamn på olika kort som du kan använda för att betala varor och tjänster på alla inköpsställen som accepterar kortet  - både on- och offline, eller för att ta ut pengar i uttagsautomater.

Bankkort eller debetkort

När du betalar med ett bankkort dras beloppet direkt från det bankkonto som kortet är knutet till. Bankkort ges ut av en bank och kallas också för debetkort. Korten är oftast knutna till VISA eller MasterCard. Till ditt bankkonto kan du koppla en kontokredit som du kan utnyttja när behållningen på bankkontot är slut. Tänk på att när det kommer in pengar på bankkontot igen så betalas den utnyttjade kontokrediten tillbaka först. Du får alltså inte en separat räkning för den utnyttjade krediten.

Renodlade uttagskort finns inte längre

Renodlade uttagskort som enbart kan användas till att ta ut kontanter i en uttagsautomat finns inte längre. Barn och ungdomar och andra som inte kan beviljas krediter kan ansöka om ett debetkort som bara kan användas i direktuppkopplade terminaler, ett så kallat Maestro- eller Electronkort.

Övertrassering även utan kredit

Korten fungerar på olika sätt. Har du ett Maestro- eller VISA Electronkort fungerar kortet bara om pengarna kan dras direkt från ditt konto vid varje köp eller uttag.
Har du ett VISA- eller Mastercardkort fungerar de även om det inte går att dra pengarna direkt. Då finns det en risk att kontot övertrasseras, om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot. Du kan då drabbas av en övertrasseringsavgift.

Reseförsäkring och allriskförsäkring kan ingå

Har du ett bankkort ingår det ofta andra tjänster som till exempel:

  • Reseförsäkring när du betalar en resa med kortet.
    Försäkringen är vanligtvis ingen fullständig reseförsäkring utan innehåller bland annat ett avbeställningsskydd och är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd. Försäkringen gäller vanligtvis för dig, make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 23 år, som bor hemma hos dig eller hos den andre föräldern.
  • Allriskförsäkring och förlängd garanti om du har betalat en vara med ditt kort. Allriskförsäkringen ersätter exempelvis skador som är plötsliga och oförutsedda. Garantin förlänger i regel tillverkarens ursprungliga garanti med ett år.

Kontrollera vilka tjänster som är knutna till just ditt kort och hur villkoren gäller.

Betalkort eller kreditkort

När du betalar med ett betal- eller kreditkort så får du en samlad räkning över alla dina inköp under en viss period. Betalningarna för dina inköp görs i förväg av kreditgivaren till betalningsmottagaren.

Betalkort används som benämning på sådana kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren får vänta en viss period med att betala det belopp som han eller hon handlat för, eller tagit ut i automat. Perioden är vanligtvis 30-45 dagar. Kreditkort är kort där betalningen av ett köp sätts upp på ett skuldkonto och i allmänhet betalar man då ränta från inköpsdagen.

Betal- eller kreditkort kan antingen ges ut av din bank i samarbete med exempelvis VISA eller MasterCard eller av en fristående kortutgivare, till exempel American Express eller Diners Club.


Viktig skillnad mellan bankkort och betal- och kreditkort

En viktig skillnad mellan debetkort (bankkort) och betal- och kreditkort är att de senare faller in under konsumentkreditlagens regler. Det innebär att om du gör ett köp med ett betal- och kreditkort så har kreditgivaren ett solidariskt ansvar med säljaren om något blir fel. Då kan du göra samma invändningar mot kreditgivarens krav på betalning, som du kan göra mot säljaren.

Krav på kreditprövning

För alla betal- och kreditkort gäller krav på kreditprövning. När du ingått avtalet ska du få en skriftlig dokumentation som redovisar innehållet i ditt kortavtal. Du ska också få regelbundna kontoutdrag. Har du ett kort med längre kredittid än 3 månader ska du dessutom, innan du ingår kortavtalet, få skriftlig förhandsinformation där de viktigaste villkoren ska finnas med. Där ska bland annat stå hur stor kredit du har på kortet och vilka räntor och avgifter du ska betala. Du har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar efter att du fått den skriftliga dokumentationen.

Kontaktlösa betalningar

Ett antal svenska kortutgivare har börjat ge ut kontokort som klarar så kallade kontaktlösa betalningar med hjälp av så kallad NFC-teknik. Det innebär att du i stället för att stoppa in chipet, eller dra magnetremsan, och slå in koden i kortterminalen så behöver du bara hålla kortet intill terminalen så sker en transaktion automatiskt. För att göra en kontaktlös betalning måste både kortet och terminalen vara utrustade med den tekniken. Läs mer om kontaktlösa betalningar här.


Betala utan att ange PIN-kod, Chip-no-PIN

Det är numera inte helt ovanligt att när du köper en tidning eller en kopp kaffe i kiosken eller köper bricklunch på det välbesökta lunchstället så behöver du inte slå in din kod när du betalar med kortet. Du får se summan på kortläsarens display och godkänner betalningen genom att trycka OK.


Anledningen till att kiosken eller restaurangen inte kräver kod är att det går snabbare att betala om man inte behöver slå in koden och att man på så vis kan betjäna fler kunder på kortare tid. Det innebär inte någon ökad risk för dig utan om något så är det betalningsmottagaren alltså kiosken eller restaurangen som inte får betalt om någon obehörig skulle ha handlat med ditt kort. Det beror på att betalningsmottagaren inte kan visa att det är kortinnehavaren som har gjort ett köp utan kod.


Mot bakgrund av de nya reglerna om krav på stark kundautentisering i betaltjänstlagen så kommer möjligheten för handlare att ta betalt utan kräva kod att försvinna.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå