Om betal- och kreditkort

Betal- och kreditkort är kontokort som har det gemensamt att när du betalar med kortet handlar du på kredit. Är det ett betalkort så läggs allt på en faktura, som du betalar efter någon månad. Betalar du med kreditkort så delar du upp betalningen på längre tid och pengarna dras från ett skuldkonto som löper med ränta. I dag är många kontokort en blandning mellan betal- och kreditkort.

Betal-och kreditkort ges ut av både banker och andra kortutgivare. De som bankerna ger ut är ofta anslutna till VISA:s eller Mastercards betalsystem. Andra kortutgivare än banker ger ut betalkort, de mest välkända är American Express och Diners card.

En viktig skillnad mellan debetkort (bankkort) och betal- och kreditkort är att de senare faller in under konsumentkreditlagens regler. Det innebär att om du gör ett köp med ett betal- och kreditkort så har kreditgivaren ett solidariskt ansvar med säljaren om något blir fel. Då kan du göra samma invändningar mot kreditgivarens krav på betalning, som du kan göra mot säljaren.

För alla betal- och kreditkort gäller krav på kreditprövning. När du ingått avtalet ska du få en skriftlig dokumentation som redovisar innehållet i ditt kortavtal. Du ska också få regelbundna kontoutdrag.

Har du ett kort med längre kredittid än 3 månader ska du dessutom, innan du ingår kortavtalet, få skriftlig förhandsinformation där de viktigaste villkoren ska finnas med. Där ska det stå hur stort kreditutrymme du har på kortet och vilka räntor och avgifter du ska betala med mera. Du har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar efter att du fått den skriftliga dokumentationen.