2024-03-14 Nyhet

Inga stora förändringar av bankernas genomsnittsräntor i februari

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har publicerat bankernas senaste genomsnitträntor för bolån. De räntor konsumenterna fick i februari låg på ungefär samma nivå som i januari.

Bankerna ska senast den femte vardagen i varje månad redovisa vilka bolåneräntor de i genomsnitt gett sina kunder på olika bindningstider .

Konsumenternas bank- och finansbyrå sammanställer siffrorna för tjugotalet banker i vår jämförelse av boräntor. Precis som bankerna visar vi alla snitträntor för de senaste tolv månaderna. 

En bättre bild av ränteläget

Snitträntorna ger en bättre bild av ränteläget hos banken än listräntorna, dvs de räntor som bankerna annonserar, eftersom de visar vilka räntor som kunderna faktiskt fått efter rabatter. 

Dags att se över eller förhandla om din boränta?

Om du har en bindningstid för räntan som snart går ut, eller har en tidsbegränsad rabatt på rörlig ränta (3-månadersräntan) som upphör inom kort, är det dags att se över ditt lån och ta kontakt med banken för att diskutera räntan.

Tips:

  • Börja med att jämföra din egen boränta med snitträntan i din bank. Du kan också jämföra din ränta med snitträntorna i andra banker.
  • Kontakta din bank och be om ett erbjudande – vilken ränta kan de ge dig på olika bindningstider?
  • Får du inte ett erbjudande som du känner dig nöjd med, kontakta en eller ett par andra banker och be om erbjudanden därifrån. Får du bättre erbjudanden kan du använda dem i din förhandling med din nuvarande bank.
  • Be banken förklara varför de inte ger dig en bättre ränta än vad du förväntar dig. Finns det något du kan påverka för att få en bättre rabatt?

Det är inte svårt att byta bank om du är beredd att flytta ditt bolån, den nya banken löser ditt gamla lån och lägger upp ett nytt lån. Men undvik att byta bank under en period då du har bunden ränta eftersom du då kan bli tvungen att betala så kallad ränteskillnadsersättning.

Jämför boräntor och genomsnittsräntor