2024-03-22 Nyhet

Har du kvar ett IPS-sparande?

De allra flesta kan inte längre göra skattemässiga avdrag för Individuellt pensionssparande (IPS). Däremot kan du kontrollera att de sparprodukter du en gång valde fortfarande passar. Byt om de inte gör det.

- I och med att det här var en skattegynnad sparform, var det många som öppnade ett IPS. Många har också kvar sitt sparande, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Insättningarna som redan är gjorda på ett IPS förvaltas på det sätt som spararen själv har valt, oftast i fonder eller aktier, och ger förhoppningsvis en bra avkastning.

- Men det är klokt att se över sitt IPS-sparande. Kontrollera att de sparprodukter du en gång valde fortfarande är lämpliga och de du önskar, säger Susanne Johansson. Kanske vill du byta ut någon fond mot en likvärdig fond med lägre avgift? Eller byta riskprofil och då också byta någon sparprodukt på ditt IPS? 

Du kan läsa mer om hur ett IPS fungerar på faktasidan Individuellt pensionssparande 

Du kan också jämföra olika bolags IPS