2024-05-02 Nyhet

Matchar ditt sparande dina önskemål om hållbarhet?

Det kan vara svårt att ta reda på vilka sparprodukter som passar bra när man vill spara hållbart. Många banker, försäkringsförmedlare, fondbolag och andra aktörer erbjuder ekonomisk rådgivning där de är skyldiga att fråga dig om dina hållbarhetsönskemål.

När du träffar en rådgivare har hen en skyldighet fråga dig om du har några hållbarhetsönskemål och alltså ta reda på om du vill spara i till exempel en hållbar fond. Dock visar Finansinspektionens rapport “Svårt med hållbara råd vid sparande” att många konsumenter riskerar att investera i sparprodukter som inte stämmer med deras hållbarhetspreferenser. 

Svårt för konsumenter att förstå hållbarhetsbegreppen

- Att spara hållbart kan upplevas som svårt, både för nya och erfarna sparare, säger Pierre Ketola, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det är en av anledningarna till att EU har utfärdat gemensamma regler för hur banker, försäkringsförmedlare, fondbolag och andra aktörer får klassificera sina sparprodukter som hållbara.

Finansinspektionen, som utövar tillsyn över de finansiella aktörerna, skriver dock i sin senaste tillsynsrapport att många konsumenter har svårt att förstå hållbarhetsbegreppen.

- Det är flera förtag som har uppgett att konsumenterna behöver stöd från sin rådgivare för att kunna förmedla sina preferenser, säger Pierre Ketola

Styrs konsumenter mot rådgivarens egna produkter?

I Finansinspektionens rapport framgår det också att det finns en underliggande risk för att utformningen av rådgivningsprocessen kan leda till att konsumenten styrs mot att välja de hållbara produkter som utgörs av rådgivarens egna sparprodukter, alltså inte de som matchar konsumentens faktiska hållbarhetspreferenser.

Ställ frågor till rådgivaren

Om du ska träffa en rådgivare, kan du bland annat ställa dig själv och din rådgivare följande frågor: 

  • Vilka miljörelaterade och/eller sociala mål är viktiga för mig? Ska mina investeringar exempelvis gå till bolag som fokuserar på ökad energieffektivitet, utfasning av fossila bränslen, bekämpning av hunger och undernäring, tillhandahållande av grundläggande service eller återställande av biologisk mångfald?  
  • Har rådgivaren produkter som matchar mina preferenser?
  • Kan hela eller delar av min investering få en negativ påverkan på någon av mina hållbarhetspreferenser?

Finansbranschen jobbar i dagsläget hårt med att anpassa sig till hållbarhetsregelverken, men enligt Finansinspektionen kan vissa aktörer förbättra sin rådgivning. De kan exempelvis ge praktiska och konkreta exempel på hur just dina investeringar kan matcha dina preferenser. Det är därför inte fel att du frågar en extra gång innan du väljer att placera dina pengar. 

Du kan läsa mer om regelverken som omfattar hållbara sparprodukter här.

Läs här om du vill ta del av Finansinspektionens rapport “Svårt med hållbara råd vid sparande”.