2024-01-15 Nyhet

Sänkta räntor på bolån med bindningstid 

Bankernas rapportering av genomsnittsräntor för december visar rejäla räntesänkningar på längre bindningstider som 2, 3 och 5 år.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå får med anledning av den senaste tidens räntesänkningar frågor om det nu är läge att binda sina lån.

- Vi ger aldrig några råd, säger Eva Lindström, jurist och specialiserad på bolån på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Vi resonerar i stället allmänt med konsumenter om hur de kan tänka om sina lån, vad de kan göra i en ränteförhandling till exempel. 

Generellt kan man säga att den som känner ett behov av trygghet och förutsägbarhet brukar vilja binda sina lån för en längre tid. Men om räntorna ändras nedåt under bindningstiden och du vill förtidslösa ditt lån på grund av det, kan det bli dyrt. Du blir då oftast skyldig att betala s k ränteskillnadsersättning till banken. Hur stor den blir går inte att veta i förväg eftersom det beror på den allmänna ränteutvecklingen.

Jämför aktuella boräntor och genomsnittsräntor här.

Läs mer om ränteskillnadsersättning här.