2024-01-18 Nyhet

Försenad av snöoväder – så gäller försäkringarna

I många delar av Sverige påverkas nu både kollektivtrafik och vägarnas framkomlighet av stora snöfall. Om du till exempel kör av vägen i halkan, eller ska ut och resa och blir försenad på grund av ovädret, kan du ha rätt till ersättning från olika försäkringar.

Skydd i bilförsäkringen

Om du måste ut och köra med din bil under de här omständigheterna är det viktigt att veta vilket försäkringsskydd du har om det inträffar en olycka.

- För att du ska få hjälp med bärgning om du kör fast eller halkar av vägen behöver du en halv- eller helförsäkring. Bilen bärgas normalt till närmsta verkstad om du inte kan köra vidare. Du själv kan även få hemtransport eller fortsatt resa till ditt mål. Det finns också möjlighet att få ersättning för skäliga merkostnader för att ta sig till verkstaden för att hämta bilen vid senare tillfälle, säger Sofia Ulriksson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå och specialiserad på bilförsäkringar.

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag eller det assistansbolag ditt försäkringsbolag samarbetar med när du beställer bärgningen.

Hyrbil

För att få ersättning för hyrbil behöver du ha en stor bilförsäkring eller en basförsäkring med hyrbilstillägg. Antalet hyrbilsdagar varierar mellan försäkringsbolagen, allt ifrån 45 dagar till 80 dagar.  I vissa assistanstillägg ingår hyrbil i några dagar.

Skydd i hemförsäkringen – för försenad eller avbruten resa

I mer omfattande hemförsäkringar ingår det ofta ett så kallat resestartskydd. Ibland är det också möjligt att köpa till det som ett tillägg.

- Ett resestartskydd innebär att du kan få ersättning om du kommit för sent till en avgång på grund av någon oförutsedd händelse, som exempelvis ett snöoväder eller trafikolycka, säger Gabriella Hallberg, också hon jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå och specialiserad på reseförsäkringar.

Om du blir försenad och missar din anslutning kan du få ersättning för ”nödvändiga och skäliga merkostnader” för att fortsätta din resa. Det gäller både om du reser i egen bil eller med allmänna färdmedel som tåg eller buss.

Du ska ha påbörjat resan i så god tid att du under normala förhållanden och med hänsyn till väderlek och trafiksituation skulle ha hunnit komma fram i tid.  

Merkostnader som kan ersättas är till exempel extra kostnader för resa och övernattning. Försäkringen kan också täcka kostnader för hemresa till hemorten i Sverige och för förlorade semesterdagar.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Försäkringsvillkoren kan variera mellan försäkringsbolagen. Kontakta därför alltid ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad just din försäkring täcker.

Jämför olika bilförsäkringar

Läs mer om hur reseförseningar ersätts

Läs också: Skador efter snöfall och storm - så gäller din försäkring