2021-01-12 Nyhet

Skador efter snöfall och storm - så gäller din försäkring

Det är besvärligt väder med kraftiga snöfall i delar av landet. Hur gäller mina försäkringar om det uppstår skador efter en snöstorm?

 - Du kan ha rätt till ersättning från flera olika försäkringar, till exempel din bilförsäkring, villaförsäkring och hemförsäkring. Det är viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag så snart som möjligt om du drabbas av en skada, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Bilen

Skadas din bil i en snöstorm behöver bilen vara helförsäkrad för att bilförsäkringen ska ersätta skadorna.

 - Om till exempel ett nedfallet träd eller snö som rasat ned från ett oskottat hustak skadat din bil kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig för skadorna. Det krävs i så fall att du kan visa att fastighetens ägare varit vårdslös eller försumlig. Det är ofta svårt att visa det, vid hastiga väderomslag eller om det blåst storm. Saknar du vagnskadeförsäkring riskerar du att få betala hela reparationskostnaden själv, säger Helen Bernerfalk.

I trafiken

Undvik att ge dig ut i trafiken när det råder snökaos. Måste du ändå färdas i din bil är det bra att känna till att bilen måste vara minst halvförsäkrad för att du ska få hjälp med bärgning och hemtransport om bilen halkar av vägen. I halv- och helförsäkringar ingår en räddningsförsäkring som ersätter kostnaderna för bärgning till närmaste lämpliga verkstad.

Om du är på resa ersätter försäkringen också kostnaden för att transportera hem förare och passagerare. För att få hjälp med kostnaden för att hyra bil behöver du ha en stor bilförsäkring eller ett hyrbilstillägg till en basförsäkring. Tänk på att det på grund av den rådande coronapandemin är stor efterfrågan på hyrbilar och det kan därför vara svårt att få tag på en hyrbil.

Hus och lösöre

Om ditt hus eller dina saker (lösöre) skadas av en snöstorm kan du få ersättning från din villa– och hemförsäkring. Vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm. Om stormen skadar ditt yttertak, till exempel att takpannor eller takplåt lossnar, kan det ersättas.

Om det samlas mycket snö och is på villans tak som gör att den bärande konstruktionen skadas allvarligt kan det ersättas. Det är bara taket till bostadsbyggnaden som ersätts. Skador på altantak, balkongtak, eller garagetak som är ihopbyggt med huvudbyggnaden ersätts däremot inte. Ersättningen omfattar inte heller skador på tak på fristående byggnader.

Storm- och snötrycksskador på tomten ersätts inte. Om däremot ett träd eller flaggstång på tomten blåser omkull på huset, ersätts skadorna på bostadshuset.

Stormskador på ett försäkrat garage brukar kunna ersättas medan omfattningen för en fristående carport varierar mellan olika försäkringsbolag.

Förstörd mat vid strömavbrott

Du få ersättning från din hemförsäkring om det du har i kylen blir förstört på grund av strömavbrott. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du slänger något. Det kan annars bli svårt att uppskatta värdet på den förstörda maten, konstaterar Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Läs mer om bilförsäkringar, hemförsäkringar och villaförsäkringar.