Varning för bedrägeri!

Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från våra olika telefonnummer som slutar på 22 58 00, . Det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Vi ringer aldrig upp så. Läs mer här.

Reseförseningar, hur ersätts de av försäkringsbolagen?

Här finns stora skillnader i bolagens villkor. Normalt ska förseningen bero på att ett allmänt färdmedel blivit försenat, att bagage inte kommit fram i tid eller att du själv råkar ut för en olycka på väg till t ex flygplatsen.
Med allmänt färdmedel menas flyg, buss, tåg, alltså sånt som allmänheten har tillgång till. En buss som hyrts av en grupp vänner betraktas däremot inte som allmänt färdmedel. Förseningen ska normalt vara minst 4-24 timmar, beroende på bolag.
Ersättningen kan betalas ut på olika sätt: – som ett schablonbelopp, dvs utan att du behöver redovisa några kostnader till följd av förseningen – som en kostnadsersättning upp till ett maxbelopp. Spara kvittona.
Om du t ex krockar på vägen till flygplatsen och därför missar en avgång betalar försäkringen nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma i kapp resplanen. Sådant brukar kallas för resestartskydd. Även anslutningsskydd kan räknas hit.