2023-11-06 Nyhet

Ersättningar du kan ha rätt till om du skadat dig i halkan eller snöovädret

Det är halt ute nu. Temperaturskillnader och våta löv utgör en halkrisk i hela landet och i de landskap som drabbats av det stora snöovädret kan det vara ännu värre. Anmäl direkt till ditt försäkringsbolag om du skadat dig. Du kan ha rätt till ersättning från flera olika försäkringar

Om du halkar och skadar dig så att du måste uppsöka vård, kan du ha rätt till ersättning från din olycksfallsförsäkring. Du kan till exempel få ett engångsbelopp för vissa allvarliga skador och ersättning för medicinsk invaliditet och ärr.

Enkelt att anmäla

Kontakta ditt försäkringsbolag om du behövt uppsöka vård efter en olycksfallsskada. Det är enkelt att anmäla skadan. Försäkringsbolaget har ett utredningsansvar och ska se till att du får den ersättning du har rätt till.

Ersättning från flera försäkringar

Tänk på att anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar du omfattas av.

- Om du har flera försäkringar ska du anmäla din skada till samtliga försäkringsbolag, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Du kanske både har en privat olycksfallsförsäkring och omfattas av någon gruppförsäkring via din skola, arbete eller medlemskap i en fack- eller idrottsförening?

Fråga din arbetsgivare eller skola

Om du skadas till och från arbetet kan du ha rätt till ersättning från en arbetsskadeförsäkring via jobbet. Hör efter med din arbetsgivare vilka försäkringar du omfattas av. Går du i skolan kan skolförsäkringen ge ersättning. Du får fråga skolan - eller kommunen - vilket försäkringsbolag skolan har och sedan själv anmäla skadan till deras bolag, skolan gör det inte automatiskt.

Skadestånd?

I vissa fall kan du efter en halkolycka också kräva skadestånd från fastighetsägare eller kommunen. Både fastighetsägare och kommuner har skyldighet att underhålla den mark de ansvarar för. Samma sak gäller vid fastighetsentréer. Men för att du ska få ersättning krävs att den som har ansvar för att till exempel sanda gångvägen där du halkade har varit vårdslös. Det är du som måste bevisa vårdslösheten. Tänk därför på att dokumentera olycksplatsen med fotografier som visar om det till exempel är dåligt sandat. Ta också gärna namn och telefonnummer till eventuella vittnen.

Läs mer om att begära ersättning för personskador vid en halkolycka

Vet du inte vilka försäkringar du har?

Om du är osäker på vilka försäkringar du har kan du ta hjälp av vår checklista Så hittar du dina försäkringar