2023-01-05 Nyhet

Storbank omprövar nekade ersättningskrav

Enligt nyhetsbyrån TT kommer Handelsbanken att ompröva ersättningskrav i ärenden där de tidigare nekat kunder som drabbats av bedrägerier, mot bakgrund av ny praxis från Högsta domstolen. I och med det blir Handelsbanken den första bank som offentligt väljer att följa Konsumentombudsmannens (KO:s) uppmaning från i somras. 

I juni 2022 kom en uppmärksammad dom från Högsta domstolen (HD). Konsumenten i ärendet hade blivit lurad att över telefon lämna ut koder från sin bankdosa till bedragarna. Därefter hade bedragarna använt sig av koderna för att kunna skapa ett Bank-id i mannens namn, men som bedragaren kontrollerade och med det kunde genomföra transaktioner utan konsumentens godkännande. Banken bedömde att konsumenten varit särskilt klandervärd och att han därför inte skulle få tillbaka några pengar alls. 

Konsumenten höll inte med om det och efter fyra år av prövningar och överklaganden i Allmänna Reklamationsnämnden, tingsrätt och hovrätt hamnade ärendet till sist i Högsta domstolen. HD klargjorde att banken har bevisbördan och att den inte visat att mannen varit särskilt klandervärd. Däremot gjorde HD bedömningen att mannen varit grovt oaktsam och att han bara behövde stå för 12 000 kronor själv. Då konsumenten blivit lurad på 397 000 kronor innebar detta att han fick 385 000 kronor tillbaka från banken. 

- Obehöriga transaktioner mot konsumenters betalkonton var det vanligaste klagomålet som konsumenter kontaktade byrån om under 2022, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank och finansbyrå. Att en storbank nu offentliggör att de avser ompröva tidigare avslag är naturligtvis goda nyheter för de konsumenter som fick ett avslag innan HD tydliggjorde hur de konsumentskyddande reglerna ska tolkas, avslutar Kicki Westerståhl. 

För att möta konsumenternas informationsbehov har Konsumenternas Bank- och finansbyrå publicerat en guide om vad man ska göra om man blivit utsatt  

På webbsidan finns även länkar till de mallar som Konsumentverket tagit fram och som konsumenter kan använda när de reklamerar till bankerna. 

På webbplatsen finns också ett referat av den HD dom som kom i somras

- Antalet klagomål om obehöriga transaktioner har nästan tredubblades under 2022 jämfört med 2021 och trycket på vår vägledning har varit enormt, säger Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.