2022-07-19 Nyhet

Dom från Högsta domstolen klargör att konsumenter har bättre skydd vid obehöriga transaktioner

En konsument som i samband med ett bedrägeri hade lämnat ut svarskoder från sin bankdosa har drivit sitt ärende hela vägen från Allmänna Reklamationsnämnden till Högsta domstolen och har nu fått rätt i högsta instans.

Högsta domstolen (HD) gör bedömningen att konsumenten agerande är grovt vårdslöst, men inte särskilt klandervärt. Det innebär konkret att konsumentens förlust begränsas till 12 000 kr och att konsumentskyddsreglerna i betaltjänstlagen är tillämpliga. Banken får därför återbetala 385 000 kr till konsumenten.

HD konstaterade att banken inte bevisat att konsumenten medvetet lämnat ut koder till en obehörig person eller att han hade insikt om att det fanns risk för de obehöriga transaktionerna som skedde, eller att konsumenten skulle varit likgiltigt inför risken för obehöriga transaktioner. Därför bedömdes han inte varit särskilt klandervärd.  

-Man kan konstatera att väldigt många konsumenter de senaste åren bedömts agerat särskilt klandervärt när de blivit lurade av skickliga bedragare och tjuvar. Det har lett till att de fått ta hela förlusten själva, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Men tack vare Högsta domstolens klargörande dom kommer konsumenterna förhoppningsvis få det konsumentskydd lagstiftaren avsett, tillägger hon.       
 
Vad är det som gäller vid obehöriga transaktioner?
Enligt reglerna i betaltjänstlagen är utgångspunkten att en konsument ska få ersättning av sin betaltjänstleverantör, normalt sett en bank, om det sker obehöriga transaktioner från dennes konto.

Men om kontohavaren har betett sig grovt oaktsamt i samband med den obehöriga transaktionen så kan konsumenten bli skyldig att stå för förlusten, men bara upp till 12 000 kr.

Har konsumenten dessutom agerat så kallat särskilt klandervärt, en kvalificerad form av grov oaktsamhet, så får konsumenten stå för hela beloppet, om banken inte kan stoppa några av de obehöriga transaktionerna.

På vår webbplats finns det en guide om hur du som konsument kan agera om du råkat ut för en obehörig transaktion. 
En kort beskrivning av HD-domen finns här.