2022-11-29 Nyhet

Mall för att begära ersättning efter bedrägeri 

Har du råkat ut för ett bedrägeri och drabbats av obehöriga uttag från ditt bankkonto? Nu finns det mallbrev som du kan använda när du begär ersättning av banken.

Har du drabbats av obehöriga uttag från ditt bankkonto i samband med ett bedrägeri, så finns det möjlighet att få tillbaka pengar från banken.

- I Betaltjänstlagen står det att banken kan bli skyldig att betala dig pengar som du förlorat i ett bedrägeri. Vilken summa som ska återbetalas beror bland annat på hur bedrägeriet har gått till, hur du själv upplevde situationen och agerade när du blev lurad, säger Kicki Westerståhl chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Brevmallar från Konsumentverket

Konsumentverket har tagit fram mallar som du kan använda när du kontaktar banken. Antingen för att begära ersättning eller om du vill att banken ska ompröva ett tidigare avslag om ersättning. Du hittar mallarna på Hallå konsuments webbplats, längst ned på sidan Bank- och kortbedrägerier.

Huvudregeln är att du ska få pengar tillbaka

Om någon tar pengar från ditt konto utan ditt medgivande är huvudregeln att du inte ska behöva stå för något belopp själv. Men det finns vissa situationer där du riskerar att själv bli betalningsskyldig.

Ersättningen kan sättas ned

Betaltjänstlagen säger att om du anses ha varit oaktsam genom att inte skydda din personliga behörighetsfunktion, som till exempel kod, så får du stå för 400 kr själv. Om du bedöms ha varit grovt oaktsam i samband med bedrägeriet så ska banken betala dig allt utom 12 000 kronor. Och anses du ha varit särskilt klandervärd behöver banken, enligt lagen, inte betala tillbaka något alls.

Vägledande dom i Högsta domstolen

Högsta domstolen (HD) bedömde i somras en persons agerande i samband ett bedrägeri och obehöriga uttag. HD ändrade en tidigare dom och kom fram till att personen hade varit grovt oaktsam men däremot inte särskilt klandervärd. Domen innebär att fler kan få sin grad av oaktsamhet bedömd annorlunda. 

Du hittar ett referat av domen från Högsta domstolen här: ”Chans att få tillbaka pengar efter ett bedrägeri”

Läs mer

På sidan Råkat ut för kortbedrägeri eller andra obehöriga transaktioner kan du läsa mer om hur du ska agera efter ett obehörigt uttag och i vår guide Klaga i ett bankärende hittar du mer information om vart du kan vända dig om du får ett beslut från banken som du inte tycker är rätt.