2022-10-10 Nyhet

Chans att få pengar tillbaka efter ett bedrägeri

Om du råkat ut för ett bedrägeri kan du under vissa omständigheter få tillbaka pengar, även om du själv lämnat ut koder från din bankdosa eller bank-id. Det är resultatet av en vägledande dom i Högsta domstolen.

Om det dras pengar från ditt konto utan att du själv har begärt det, är det en obehörig transaktion. Utgångspunkten enligt lag är då att du ska få pengarna tillbaka av din betaltjänstleverantör, som normalt sett är din bank.

Men om du anses ha agerat på ett sätt som gjort den obehöriga transaktionen möjlig, kan du få stå för en del av beloppet själv, eller till och med hela beloppet. Anses du ha varit ”grovt oaktsam” får du stå för förluster upp till 12 000 kr. Har du dessutom agerat ”särskilt klandervärt” får du stå för hela förlusten.

- Vad som ska betraktas som särskilt klandervärt har Högsta domstolen nyligen delvis ändrat på, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. I takt med att bedragarna blir alltmer hänsynslösa får den här domen stor betydelse för konsumenter som råkat ut för obehöriga transaktioner. Den innebär att fler konsumenter nu kan få tillbaka pengar de blivit av med genom obehöriga transaktioner. Konsumentverkets generaldirektör har till och med gått ut med ett brev till alla banker och uppmanat dem att se över tidigare beslut, avslutar Kicki Westerståhl.

Vad beslutade Högsta domstolen?

Fallet som prövades i Högsta domstolen handlade om en konsument som råkat ut för obehöriga transaktioner och som själv hade lämnat ut koder från sin bankdosa till en bedragare. Banken hade bedömt hans agerande som särskilt klandervärt, dvs han skulle få stå för hela förlusten själv.

Högsta domstolen konstaterade däremot att banken varken bevisat att konsumenten medvetet lämnat ut koderna till en obehörig person, eller att han hade förstått att det fanns risk för de obehöriga transaktionerna, eller att han skulle varit likgiltig inför risken för obehöriga transaktioner. De gjorde i stället bedömningen att konsumentens agerande var grovt vårdslöst, men inte särskilt klandervärt. Domen innebär att konsumenten fick stå för 12 000 kr och inte hela det belopp som försvann från kontot.

En sammanfattning av HD-domen hittar du  här.

Så kan du göra om du råkat ut för en obehörig transaktion

På vår webbplats konsumenternas.se hittar du en guide som beskriver vad du kan göra om du råkat ut för en obehörig transaktion

TÄNK SÄKERT

Det här är en text som Konsumenternas Bank- och finansbyrå skrivit inom ramen för Tänk säkert – ett samarbete mellan polisen och msb (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Tänk säkert uppmärksammar i oktober varje år vad privatpersoner och företag kan göra för att öka sin kunskap om informations- och cybersäkerhet samt förstärka sin förmåga att skydda sig mot brott.