2022-07-06 Nyhet

Har du fått ränterabatt eller blivit lovad en viss räntesats?

Bankerna har på kort tid höjt sina räntor för bolån. Och fler höjningar är att vänta. Men det går fortfarande att förhandla om sin boränta. Var bara uppmärksam på om det är räntesatsen eller en ränterabatt ni diskuterar.

Även i tider när bolånen höjs går det ofta att förhandla om räntan. Var aktiv och ta upp frågan med din bank så har du möjlighet att få bättre villkor än deras annonserade ränta, eller listräntan som den också kallas. Utgå gärna från vår sammanställning av bankernas genomsnitträntor när du diskuterar, dvs vilka räntor som bankens kunder i genomsnitt i själva verket fått.

Vad gäller er överenskommelse?

Många konsumenter som kontaktar oss på Konsumenternas bank- och finansbyrå är missnöjda med att de fått en högre ränta än den de anser sig ha förhandlat med banken om. Det beror på att banken höjt sin annonserade ränta innan bolånet betalades ut, eller innan konsumentens nya bindningstid börjat.

Konsumenterna har uppfattat det som att de har avtalat en viss räntesats och att banken borde vara bunden av den överenskommelsen. Banken menar å sin sida att de inte förhandlat om en viss ränta utan att förhandlingen handlat om en ränterabatt som sedan gäller i förhållande till den annonserade ränta som gäller vid utbetalningstillfället, eller när lånet binds om.

I den här situationen blir det en bevisfråga där du som konsument måste visa att det finns en överenskommelse om en viss ränta.

Viktigt att tänka på när du förhandlar med banken:

  • Om du förhandlat fram en ränta som du förväntar dig ska gälla för ditt bolån, ställ då en konkret fråga om räntelöftet är bindande för banken?
    Se också till att få löftet skriftligen.
  • Om banken tydligt förklarar att det är en ränterabatt ni diskuterar, förhandla om en så bra ränterabatt som möjligt. Ränterabatten får alltid betydelse även om banken hinner höja räntan tills den dag då lånet betalas ut, eller binds för en ny period.
  • Ofta gäller ränterabatten en viss tid, kanske ett eller två år om du väljer tremånaders bindningstid. Kom ihåg att kontakta banken och förhandla om en ny ränterabatt när perioden går ut.

Se till att du får en skriftlig bekräftelse på allt ni kommit överens om. Om det uppstår en diskussion i efterhand är det viktigt att du ser till att ha ett underlag som visar överenskommelsen.

Jämför boräntor och bankernas snitträntor.

Läs mer om boränta.