2022-05-10 Nyhet

Ditt barn och dina pengar - finansiell utbildning för föräldrar

Finansinspektionen har lanserat e-utbildningen dittbarnochdinapengar.se. Där får föräldrar och blivande föräldrar tips på hur de kan planera för de nya kostnader och den nya försäkringssituation som följer med att få och ha barn. Vi har bidragit med den viktiga bank- och försäkringsinformationen.

I e-utbildningen dittbarnochdinapengar.se tipsar Konsumenternas Bank- och finansbyrå om hur föräldrar skapar en budget, ger råd om ”buffertsparande” och skriver om värdet av att ha ett sådant sparande lätt tillgängligt. Ett buffertsparande är ett skydd mot oförutsedda ekonomiska händelser och kan också användas för att täcka upp det inkomstbortfall som en föräldraledighet ofta medför. 

- Vi bidrog också med avsnittet Sparande till barn, berättar Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. I avsnittet ger vi tips på hur föräldrar ska tänka om de eventuellt väljer att spara till sitt barn. Några viktiga frågar de måste ställa sig är: Ska jag spara i mitt eget namn eller i barnets namn? Vilken eller vilka sparformer ska jag använda mig av? Det kan man också läsa mer om på vår webbplats.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har skrivit försäkringsinformationen i e-utbildningen. Till exempel beskrivs skillnaden mellan gratis och betalda gravidförsäkringar.

- Vi skrev också om hur viktigt det är att snabbt skaffa en barnförsäkring till sitt nyfödda barn, säger Håkan Carlsson. Och att man bör jämföra barnförsäkringar innan man tecknar en. 

FAKTA

e-utbildningen dittbarnochdinapengar.se har tagits fram inom ramen för Finansinspektionens uppdrag om finansiell fortbildning. Tidigare lämnades materialet ut till väntande och nyblivna föräldrar via barnavårdscentraler men nu har Finansinspektionen i stället publicerat informationen digitalt.