2021-09-24 Nyhet

Skolans och förskolans försäkring - ett komplement till privat barnförsäkring

Under skoltid omfattas barn i förskola och skola av kommunens försäkring. Den gäller i många fall också på fritiden. Men skolförsäkringen är en olycksfallsförsäkring och bör inte vara den enda försäkring ett barn har, eftersom den inte ersätter skador efter sjukdom.

Barn kan självklart skada sig allvarligt vid ett olycksfall men det är mycket vanligare att en sjukdom ger upphov till svåra, livslånga handikapp.

- Skolförsäkringen bör ses som ett komplement till en privat barnförsäkring och inte utgöra barnets enda försäkringsskydd, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

För att ett barn ska få ersättning om hen drabbas av någon sjukdom krävs en privat barnförsäkring, som är en mer omfattande försäkring än den skolor och förskolor tillhandahåller via kommunen. Privata barnförsäkringar finns i olika omfattning och prisklasser men alla ger ändå barnet det viktiga skyddet för invaliditet efter sjukdomar. Du kan läsa om vad barnförsäkringar ersätter och jämföra olika barnförsäkringar här på konsumenternas.se.

- En allvarlig sjukdom kanske leder till att barnet i framtiden inte kommer ut i arbetslivet, eller att föräldrarna under lång tid måste vara hemma med sitt barn. Då är en privat barnförsäkring till stor hjälp, säger Håkan Carlsson.

Skyddet i skolförsäkringarna ser olika ut beroende på vilken kommun man bor i. Så man bör ta reda på vad som gäller i sin egen kommun. Tidigare undersökningar har visat att många föräldrar varken känner till hur försäkringsskyddet ser ut för barnen i skolan eller att det är deras eget ansvar att själva anmäla eventuella skador till kommunens försäkringsbolag.

- Landets skolor borde bli bättre på att informera om försäkringarna så att medvetenheten hos föräldrarna blir större och att ingen missar att anmäla skador, avslutar Håkan Carlsson.

Läs mer om barnförsäkringar.