2021-09-13 Nyhet

Dags att se över räntan på ditt bolån?

Har du den bästa bolåneräntan du kan få? Eller kan du få bättre ränta genom att förhandla med din bank, eller byta bank? Börja med att jämföra din ränta med bankernas genomsnittsräntor.

Ett bolån står ofta för en stor andel av hushållets kostnader. Här kan det löna sig att vara aktiv och jämföra räntor mellan bankerna, eller hos andra bolånegivare. I Konsumenternas Bank- och finansbyrås jämförelse över boräntor hittar du alla bolånegivares annonserade räntor och deras genomsnittsräntor. Genomsnittsräntorna är ett genomsnitt av de räntor som bankens kunder fått för olika bindningstider en viss månad.

- Du kan använda genomsnittsräntorna som en utgångspunkt när du ska förhandla ränta med banken, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. 

Du kan ofta få en rabatt på bolånet. Vilken rabatt du kan få beror bland annat på hur stort ditt lån är, hur hög belåning du har, vilket slags bostad det är och var du bor. Din kreditvärdighet och hur stort engagemang du har i banken i övrigt påverkar också.

- Fråga din bank vilka faktorer som påverkar just din ränta och kom ihåg att förhandla om din ränta, annars får du ingen rabatt. Och även om du redan har en rabatt på din ränta så bör du se över din ränta då och då. Om banken har höjt den annonserade räntan, som du får rabatt på, men utan att din rabattsats höjs, så blir ditt lån dyrare, säger Eva Lindström.

Viktigt att tänka på

  • Om du funderar på att byta bank och har bundit din ränta så får du betala ersättning till banken om du flyttar lånet under bindningstiden. Passa därför på att byta bank i samband med att bindningstiden upphör.
  • Tänk också på att du behöver begära ett amorteringsunderlag från din gamla bank om du byter bank. Den nya banken behöver de uppgifterna för att bedöma hur mycket du kan behöva amortera på lånet.

Vi publicerar bolånegivarnas genomsnittsräntor varje månad. De har fem vardagar på sig efter varje månadsskifte att redovisa genomsnitts-räntorna. Nu kan du se genomsnittsräntorna för augusti 2021 i vår jämförelse.

Räkna ut om din kostnad minskar i Lånelabbet

I vår kalkyl Lånelabbet kan du räkna ut hur mycket du kan minska din lånekostnad om du får en viss rabatt. Du skriver in lån före och efter förändring. Du kan också använda Lånelabbet för att se hur olika amorteringsalternativ påverkar dina lånekostnader. Det blir en högre månadsutgift om du amorterar mer, men du tjänar samtidigt på räntekostnaderna.

Under kalkylen kan du också öppna diagram som visar hur månadskostnaderna och din låneskuld förändras under lånets löptid beroende på vilken ränta och amortering du har.

Jämför boräntor och genomsnittsräntor.

Räkna med hjälp av Lånelabbet.