2021-04-06 Nyhet

Bättre möjligheter till skadestånd för den som drabbats av vårdslös rådgivning

Den som har råkat ut för så kallad vårdslös rådgivning kan ha rätt till skadestånd. Men från och med den 1 april i år så har det blivit tydligare vilken typ av ekonomisk skada man kan få ersättning för.

Från och med den 1 april gäller tydligare regler om vilken typ av ekonomisk skada man kan få ersättning för om man kan visa att skadan beror vårdslös rådgivning.

- Efter ett tillägg i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, så framgår det nu att en konsument har rätt till full ersättning för den ekonomiska skada som man har drabbats av, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. 

Det innebär att man exempelvis skulle kunna få ersättning även för utebliven vinst, det vill säga inte bara ersättning för den förlust man har gjort, utan även ersättning för den vinst man skulle kunna ha fått om man hade gjort en annan placering.

- Det här gäller enbart vid vårdslös rådgivning, konstaterar Susanne Johansson. Det är konsumenten som ska kunna bevisa att det har varit fråga om vårdslös rådgivning och det är också konsumenten som ska bevisa vilken ekonomisk skada som den vårdslösa rådgivningen har lett till.

Läs mer om skadestånd vid vårdslös rådgivning

Läs mer om att klaga på din rådgivare