2022-07-11 Nyhet

Förhandla om din boränta? Ta hjälp av vår oberoende jämförelse av räntor

Funderar du på att byta bank för ditt bolån eller ska du omförhandla det? Ta hjälp av vår oberoende jämförelse. Vi visar alla bankers annonserade räntor och genomsnittsräntor för de senaste tolv månaderna i en oberoende översikt. 

På konsumenternas.se kan du jämföra räntorna hos alla banker och institut. Annonserade räntor, som ibland kallas listräntor, är de räntor som banken annonserar i sin reklam. Utifrån dem kan du ofta förhandla med banken för att få rabatt. 

Genomsnittsräntor

Varje månad publicerar vi också alla bankernas genomsnittsräntor. Genomsnittsräntan är den ränta som bankens kunder i genomsnitt fått för olika bindningstider en viss månad. En del kunder fick alltså högre ränta och en del fick lägre ränta än snitträntan. Spannet är stort mellan de lägsta och de högsta genomsnittsräntorna. Vilka bindningstider som de olika aktörerna erbjuder varierar men i jämförelsen kan du se att till exempel rörlig ränta i april 2021 varierade mellan 0,94 och 4,56%.

- Ett tips är att använda de senaste genomsnittsräntorna när du själv ska förhandla om räntan på ditt bolån, säger Eva Lindström, jurist hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Både rörlig och bunden ränta?

Om du funderar på att binda räntan på en del av ditt bolån, och till exempel ha en viss del rörligt och en del bunden, kan det vara bra om de olika delarna löper ut samtidigt och inte för långt bort i tiden.

 – På så sätt kommer du ha bättre möjlighet att byta långivare utan att riskera att få betala ränteskillnadsersättning för någon del av lånet när bindningstiderna går ut, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Hur mycket rabatt kan du få?

Vad banken erbjuder för ränta på ditt lån beror på flera faktorer. Det handlar om hur stort lån du har, hur stort lånet är i förhållande till värdet på din bostad, hur din ekonomi och kreditvärdighet ser ut och hur "bra" kund du är i banken.

Du kan begära att banken redovisar hur de värderat de här olika faktorerna när de kommit fram till den ränta som du blir erbjuden. Kanske finns det något du kan göra – nu eller på sikt – för att få en större rabatt?

Jämför bankernas boräntor