2021-07-07 Nyhet

Hur gäller hemförsäkringen vid cykelstöld?

Antalet cykelstölder har ökat kraftigt. Du kan få ersättning för en stulen cykel från din hemförsäkring. Men ersättningen varierar stort mellan olika försäkringsbolag, från 10 000 till 100 000 kronor. 

 

Under 2020 inträffade omkring 52 000 cykelstölder. Under de senaste tio åren har antalet stulna cyklar som försäkringsbolagen har betalat ut ersättning för ökat med 74 procent. Det visar statistik från försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring.

I alla hemförsäkringar ingår ett skydd som gäller om din cykel blir stulen. Ersättningen är alltid begränsad till ett maxbelopp och normalt med en särskild självrisk.

 - Den ersättning som du kan få för en stulen cykel varierar kraftigt mellan olika försäkringsbolag, från 10 000 till 100 000 kronor.  Även självrisken kan variera. Det kan vara bra att se över vilka maxbelopp och vilken självrisk som gäller för just dig, i synnerhet om du har en riktigt dyr cykel, säger Andrea Ekeblad Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Självrisken är vanligtvis 25 procent av cykelns värde, det vill säga vad den var värd när den blev stulen. Hos andra bolag kan självrisken vara 20 procent eller ett fast belopp, som lägst 900 kronor och som högst 1 500 kronor. 

Elcykel

En elcykel betraktas som en cykel enligt hemförsäkringens villkor och ersätts på samma sätt, men bara under vissa förutsättningar. För att du ska få ersättning från hemförsäkringen krävs det att din elcykel har en:  

  • tramp- eller vevanordning
  • elmotor som inte är starkare än 250 watt
  • elmotor som hjälper till upp till 25 km/h

Läs mer om vad som gäller vid stöld och skador av elcyklar och elsparksyklar

Jämför maxbelopp och självrisk

I vår jämförelse av hemförsäkringar kan du se vilket maxbelopp och självrisk som gäller för cyklar hos olika försäkringsbolag. Titta under rubriken Egendomsskydd utanför bostaden och kolumnen cykel/elcykel.