2021-04-29 Nyhet

Välj rätt försäkring för din moped eller mopedbil

Just nu får vi många frågor om försäkringar för mopeder. Med hjälp av vår jämförelse får du koll på utbudet på marknaden och vad försäkringarna ersätter.

- Du som ska köpa moped eller mopedbil behöver också försäkra den. Det är vanligt att mopeder är så kallade EU-mopeder av klass I (även mopedbilar) och då måste du skaffa en trafikförsäkring så fort du registreras som ägare. För oregistrerade mopeder (klass II) behövs trafikförsäkring bara när de används, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vem ska försäkra mopeden?

En vanlig fråga till oss är vad som gäller när mopedens ägare är under 18 år.

Om du är under 18 år och inte har mopedkörkort kan du inte registreras som ensam ägare av mopeden. En vårdnadshavare måste också registreras i vägtrafikregistret och är då den person som ska försäkra mopeden. När du har tagit körkort eller fyllt 18 år ansvarar du själv för att försäkra mopeden.

Vilken omfattning ska man välja?

- Du kan välja mellan att teckna trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Många nöjer sig med en trafikförsäkring men du ska då vara medveten om vad du kan gå miste om, säger Helen Bernerfalk.

Trafikförsäkringen gäller bara för skador på föraren och skador som mopeden orsakar andra, men inte skador på din egen moped. Om du bara tecknar en trafikförsäkring ersätts inte stöld av mopeden. Du har heller inte rättsskydd som kan betala ombudskostnader om du till exempel skulle tvista med försäkringsbolaget om personskador efter en trafikolycka.

En halvförsäkring innehåller flera olika skydd som stöld, brand, glas och rättsskydd. För att få ersättning för karosskador på mopeden krävs en vagnskadeförsäkring. Det ingår i en helförsäkring.

Se upp för det här

Vi kontaktas av föräldrar med barn vars mopeder bara är trafik- eller halvförsäkrade. Barnet har tillfälligt lånat ut sin moped till en kompis och kompisen har orsakat skador på mopeden. De som ringer undrar om det finns något försäkringsskydd för skadorna. Tyvärr gör det inte det, om mopeden saknar vagnskadeförsäkring.

Om kompisen orsakat skadan genom vårdslöshet kan man kräva skadestånd av kompisen. Ansvarsskyddet i hemförsäkringar ersätter annars skadeståndskrav men brukar undanta skador på lånade saker och skador som uppkommit i trafik med motorfordon. 

Årsförsäkring

Mopedförsäkringar är ofta årsförsäkringar. Det innebär att du betalar för trafikförsäkringen under hela året även om du ställer av din moped. Helårspremien brukar då vara beräknad efter att mopeder och mopedbilar ofta ställs av under delar av året.

Information om vilka bolag som har årsförsäkring och vilka som betalar tillbaka trafikförsäkringspremien vid avställning finns i vår mopedjämförelse

Här kan du läsa mer om mopedförsäkringar