2021-04-27 Nyhet

Har ditt barn en barnförsäkring?

Statistik från Svensk Försäkring visar att drygt hälften av alla barn i Sverige har en barnförsäkring och att det skett en stadig ökning de senaste 15 åren. Det är glädjande men det betyder samtidigt att strax under hälften inte har någon.

Fler barn får bestående skador av sjukdom än av olycksfall. Därför ska en bra barnförsäkring ge ersättning för både sjukdom och olycksfall. Barn som aldrig kommer ut i arbetslivet på grund av ett handikapp får låg ersättning från samhället och då kan en barnförsäkring ge ett extra ekonomiskt stöd.

- Försök se till att ditt barn omfattas av en barnförsäkring, uppmanar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Om du upplever att familjen inte har råd med en individuell barnförsäkring, se om ni kan teckna en gruppförsäkring. Sådana är billigare och ger ändå ersättning för vissa allvarliga händelser och sjukdomar.

Jämför olika barnförsäkringar på konsumenternas.se

Jämför gärna olika barnförsäkringar innan du tecknar en. Det viktigaste att jämföra är hur de ersätter:

  • bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar
    (medicinsk invaliditet)
  • bestående arbetsoförmåga
    (ekonomisk invaliditet)
  • om barnet får vissa allvarliga diagnoser
  • föräldrar som beviljats vårdbidrag
    (eller omvårdnadsbidrag) och till äldre barn som sjukskrivs.

- Det är bra att teckna en försäkring så tidigt som möjligt, innan eventuella symtom har visat sig, tillägger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå som är specialiserad på personförsäkringar. Det kan finnas karenstider och ytterligare undantag för sjukdomar om du tecknar försäkringen när barnet är äldre – skillnaden uppstår i vissa försäkringsbolag redan vid 6 års ålder. Ta gärna hjälp av vår jämförelse när du ska välja barnförsäkring.

Var noga från början

Var noga med vilken barnförsäkring du väljer. När du väl har tecknat en försäkring ska du helst inte byta. För barn som är fullt friska och inte har varit sjuka är det inga problem att byta, men för barn som har haft en skada eller sjukdom kan det vara riskfyllt att byta försäkring, eftersom en ny försäkring inte kommer att gälla för de sjukdomar eller skador som fanns redan före bytet.

Läs mer på sidan Jämför barnförsäkringar och i en artikel från Svensk Försäkring: Fler än hälften av alla barn har nu en barnförsäkring.