2020-07-08 Nyhet

Så gäller försäkringen vid inbrott i din bostad

Alla försäkringsbolag ersätter stöld vid inbrott i din bostad. Men du måste kunna bevisa att du har drabbats av ett inbrott. Tänk på hur du förvarar dina värdefulla saker och att inte lämna ut din nyckel i onödan. Det påverkar möjligheten att få ersättning från din försäkring.

- Finns det brytmärken, ett förstört lås eller andra spår så räcker det normalt som bevis för att det har skett ett inbrott. Om det saknas spår på dörrar eller fönster måste du kunna bevisa att ett inbrott har ägt rum. Om någon har kommit in i din bostad genom en öppen altandörr kan du få svårt att bevisa att dina saker har blivit stulna, säger Andrea Ekeblad Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå

När en person som har haft tillgång till din nyckel har gått in i din bostad och stulit dina saker betraktas det normalt inte som stöld, om du själv har lämnat ut nyckeln. Hemförsäkringen ersätter då inte de saker som du har blivit av med. Tänk därför på att inte lämna ut din nyckel annat än i undantagsfall.

Stöld på äldreboende

Om du har hemtjänst eller bor i särskilt boende där vårdpersonal har tillgång till din nyckel till bostaden kan du ändå få ersättning om du blir bestulen, trots att din nyckel har använts vid inbrottet. Hos flera försäkringsbolag finns det ett särskilt skydd i grundskyddet för denna situation medan andra bolag kan ersätta dig om du har en allriskförsäkring och stölden betraktas som en plötslig och oförutsedd händelse.

Bevisa värdet på dina saker

Om du har blivit bestulen måste du kunna visa försäkringsbolaget att du har ägt de saker som du har blivit av med. Du måste också kunna visa värdet på det stulna. Dina saker ersätts normalt till marknadsvärdet.

- Det är bra om du har kvar kvitton men det är inte ett krav för att du ska ha rätt till ersättning. Andra sätt att bevisa vad du äger och vilket värde dina saker har är till exempel genom värderingsbevis, kontoutdrag och fotografier, fortsätter Andrea Ekeblad Szanto.

Stöldbegärlig egendom

Smycken och armbandsur ersätts med ett maxbelopp hos flera försäkringsbolag. Pengar ersätts alltid med maxbelopp. Tänk på att förvara sådana saker på ett säkert sätt när du ska lämna bostaden obebodd under en längre tid. Ett bra förvaringssätt är exempelvis de kassaskåp som du kan köpa hos vissa försäkringsbolag.

Läs mer om vad som ingår i en hemförsäkring

Jämför olika hemförsäkringar