2020-12-08 Nyhet

Barnförsäkringar i Plånboken

Varför ökar priset på barnförsäkringar? Kan jag byta försäkring? Det var några av de frågor som ställdes i radioprogrammet Plånboken. Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, medverkade i programmet och förklarar vad som gäller.

Det finns flera förklaringar till att priset på barnförsäkringarna kan gå upp. Förutom att den allmänna prisnivån stiger så kan prisökningarna förklaras av att försäkringsbolagens skadekostnader ökar eller att det tillkommer nya delar i försäkringen.

 - Informationen om prissättningen kan bli tydligare. Jag kan förstå om att konsumenter blir upprörda om priset på en barnförsäkring plötsligt ökar kraftigt utan närmare förklaring, säger Håkan Carlsson.

Barnförsäkringar förnyas varje år och i samband med förnyelsen får försäkringsbolagen ändra priset. Även om du kan säga upp din försäkring inom avtalstiden och byta för att du tycker det blivit för dyrt så bör man ändå vara försiktig menar Håkan Carlsson. Man bör vara medveten om att det kan få konsekvenser längre fram

 - Mitt råd är att tänka långsiktigt och inte byta barnförsäkring i onödan. En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan du har tecknat försäkringen. Ibland visar sig en skada eller sjukdom långt senare. Det kan då bli svårt att få ersättning för en sådan skada om du har bytt försäkring.

Här kan du lyssna på inslaget från den 2 december i Plånboken i Sveriges Radio.

Jämför barnförsäkringar

I Konsumenternas poänglista har vi bedömt innehållet i olika barnförsäkringar. Du kan också göra en mer utförlig jämförelse av innehållet i olika barnförsäkringar i vår jämförelse av barnförsäkringar.

Här kan du läsa mer om barnförsäkringar.