2015-03-06

Vår nya kalkyl visar vad du får betala om du vill lösa lånet i förtid

När du löser ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden har löpt ut har banken rätt till ersättning, så kallad ränteskillnadsersättning. Den 1 juli 2014 ändrades reglerna för hur man beräknar ersättningen. Vår kalkyl för beräkning av ränteskillnadsersättning är nu uppdaterad så att den klarar även de nya reglerna.

Beräkning av ränteskillnadsersättning utgick tidigare från räntan på statsobligationer eller statsskuldväxlar. Nu ska i stället beräkningen ha räntan på bostadsobligationer som utgångspunkt. Syftet med ändringen är att det ska bli billigare för konsumenterna att förtidslösa sina bolån och därmed göra att fler konsumenter tycker att det lättare att byta bank. Något som gynnar konkurrensen på bankmarknaden.

– Genom åren har vi fått många samtal i vår rådgivning om de här frågorna, berättar Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Många vill veta varför de ska betala för att lösa lånet och tycker att det är svårt att förstå hur beräkningen gått till eller hur banken kom fram till ersättningssumman, konstaterar hon.

De nya reglerna gäller för alla lån som har bundits efter den 1 juli 2014. De kan alltså gälla för lån som tagits långt tidigare men där lånets bindningstid ändrats den 1 juli eller därefter. Vill du förtidslösa ett äldre lån med en bindningstid som inte ändrats, tillämpas den gamla ersättningsmodellen tills räntebindningstiden löper ut.

Ulf Rydstedt som också varit med att ta fram den nya kalkylen säger så här:

– Det är en stor fördel att konsumenterna själva kan räkna ut vad det kostar att lösa ett lån i förtid och att de kan se hur beräkningen har gått till. Vår kalkyl för att beräkna ränteskillnadsersättning har kompletterats med den nya beräkningsmodellen, avrundar han.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå