2017-09-13

Hel, halv eller bara trafik?

Det finns en hel del att ta ställning till när du bestämmer dig för vilket försäkringsskydd just du behöver för din bil. En trafikförsäkring måste du ha men om bilen är gammal kan du till exempel fundera på om du vill betala för försäkringsskydd eller spara till oförutsedda utlägg på annat sätt.

En bilförsäkring är uppdelad i tre standardvarianter: trafikförsäkring, halv- och helförsäkring.

  • En trafikförsäkring ersätter alla skador som din bil orsakat på personer och andras egendom. Den ersätter däremot inga skador på din egen bil. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag.
  • En halvförsäkring innehåller vanligtvis trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.
  • En helförsäkring består av trafik-, halv- och vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din egen bil efter en trafikolycka, någon yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Som nybilsägare räcker det som regel att du tecknar en halvförsäkring, eftersom det med en helt ny bil i de flesta fall följer med en treårig vagnskadegaranti som motsvarar en vagnskadeförsäkring.

Efter tre år

När bilen blivit tre år är det dags att teckna en vagnskadeförsäkring om du vill ha ett heltäckande skydd för skador. I de allra flesta fall får du en påminnelse från ditt försäkringsbolag om att vagnskadegarantin går ut och ett erbjudande om att utöka din halvförsäkring till en helförsäkring.

Behålla vagnskadeförsäkringen på en äldre bil?

När bilen blivit ytterligare några år behöver du fundera över om det verkligen är värt att betala en extra premie för att ha en bil som är fri från bucklor och repor. Många konsumenter tänker "jag är ju så försiktig av mig." Så vad finns det då för fördelar med att behålla vagnskadeförsäkringen?

- Olyckshändelser kan inte någon annan betala, säger Helen Bernerfalk, jurist på  Konsumenternas Försäkringsbyrå. Om till exempel ett friskt träd blåser omkull och lägger sig över din bil, ansvarar inte fastighetsägaren för skadorna. Då behöver du en vagnskadeförsäkring för att få reparationen betald.

- Likaså behöver du en vagnskadeförsäkring om det är oklart vem som orsakat en olycka. Annars måste du vänta på motpartsbolagets vållandeutredning innan du kan få eventuell ersättning för reparationskostnaden. Om det inte går att avgöra vem som orsakat olyckan, blir du utan ersättning om du inte har en egen vagnskadeförsäkring, fortsätter Helen Bernerfalk.

Behålla halvförsäkringen?

När ytterligare några år har passerat är det dags att tänka över om det kanske är tillräckligt med bara en trafikförsäkring. Då kan det vara värt att fundera på hur mycket trygghet du behöver. Fundera till exempel på följande situationer:

  • Om din bil skulle bli brandskadad när den står parkerad i ett stort garage. Har du råd att bekosta en ny bil på egen hand?
  • Bilen blir stulen och återfinns totalförstörd. Utan halvförsäkring blir det ditt ansvar att skrota bilen och finansiera inköpet av en ny bil.
  • Din bil går sönder när du är på resa. Om du inte har halvförsäkring får du ordna med hemtransporten på egen hand.

Här kan du jämföra bilförsäkringar eller läsa mer om vad de olika ersättningarna innebär.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå