2016-04-28

Enklare att välja hundförsäkring

Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå poängbedömer sedan flera år tillbaka olika försäkringar. Från och med idag sätter vi också poäng på hundförsäkringar.

Anledningen till att vi gör en poängbedömning av hundförsäkringar är att vi har sett att konsumenter har ett behov av att kunna jämföra olika försäkringsprodukter på ett enklare sätt. Jämförelsen riktar sig till konsumenter som skaffar sig en sällskapshund inte till dem som skaffar hund för något specifikt ändamål som till exempel jakt eller avel. De behöver en speciell försäkring.

Om det värsta inträffar

Vi har jämfört och satt poäng på de fyra viktigaste delarna i en hundförsäkring. I jämförelsen framgår dessutom hur nöjda bolagens befintliga kunder är eftersom vi också visar Svenskt kvalitetsindex betyg på kundnöjdhet.

– Vår bedömningsgrund har varit hur bra hundförsäkringarna är om det värsta inträffar, det vill säga om hunden råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall, säger Maja Snödahl, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Eftersom kostnaderna för veterinärvård är höga i Sverige är det extra viktigt att hundförsäkringen innehåller bra ersättningsmöjligheter vid en skada, fortsätter hon.

Det finns skillnader

Vi kan konstatera att det finns stora skillnader i försäkringsskyddet.

– Alla hundförsäkringar skiljer sig åt, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men det är värt att komma ihåg att alla hundförsäkringar ger ett grundläggande skydd. Även en hundförsäkring som får låga poäng i vår jämförelse ger ju ett bättre skydd än om hunden hade varit utan försäkring, framhåller hon.

Även om innehållet är viktigt när du väljer hundförsäkring, är priset det också. Vår målsättning är att det ska gå att se priser i kommande versioner av jämförelsen. Den som använder vår poängjämförelse av hundförsäkringar idag bör därför själv kolla upp vad försäkringen kostar. En försäkring som innehåller ett omfattande skydd är oftast många gånger dyrare än en försäkring som innehåller mindre. Här styr ditt behov av trygghet.

Poängjämförelse av hundförsäkringar.

Läs mer i vår blogg

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå