Konsumenternas Bank- och finansbyrås verksamhet<<

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan du som är privatperson få hjälp och vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut.

Organisationsnummer

802400-0039

Adress

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215

104 51  Stockholm (Karlavägen 108)

Stiftelse

Båda konsumentbyråerna drivs som stiftelser. Bakom Konsumenternas Bank- och finansbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen.

Verksamheten finansieras av branschen.

Hänvisa till oss

Vi blir glada om du hänvisar till oss på er webbplats. När du skriver om oss, skriv gärna:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut men prövar inte tvister. Konsumenternas Bank- och finansbyrå gör också oberoende jämförelser av bland annat kontokort och tar fram privatekonomiska kalkyler.

Kontakt

Tel: 0200-22 58 00

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215 104 51 Stockholm
konsumenternas.se

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå