Om oss

Webbplatsen konsumenternas.se är gemensam för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi är stiftelser som har Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationerna som huvudmän. Vi ger privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom bank och försäkring. Vi har inget vinstintresse och vägledningen är helt kostnadsfri.

Båda organisationernas övergripande uppdrag är att hjälpa konsumenter att fatta välinformerade beslut inom det finansiella området. Det gör vi bl a genom att:

  • informera om och jämföra bank-, värdepappers- och försäkringsprodukter
  • förklara lagar, regler och villkor
  • beskriva hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

Vägledning i flera kanaler

Konsumenterna väljer ofta att ringa oss på vår telefontid, skriva brev eller mejla. Allt fler besöker också vår gemensamma webbplats, antingen före eller efter samtalet. På webbplatsen finns fakta och en rad verktyg för att utvärdera och välja olika bank- och försäkringstjänster.

Vi kompletterar vägledningen genom inlägg på Facebook, Twitter och LinkedIn och vår blogg.

Analyserar konsumenternas problem

Förutom att hjälpa enskilda personer är det en viktig uppgift för oss att identifiera och analysera konsumenternas problem och vidarebefordra dem till olika myndigheter, företag och branschorganisationer. På så sätt skapar vi långsiktigt bättre förutsättningar för konsumenterna på den finansiella marknaden. I våra verksamhetsberättelser redovisas en del av de problem som varit aktuella under året.

Samarbete med Hallå konsument

Både Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samarbetar med den nationella konsumentupplysningen Hallå konsument, dels genom att förse tjänstens webbplats med fakta, dels genom att ta över när Hallå konsument får bank-, finans- eller försäkringsfrågor.

Utbildningar 

Utbildningar är en viktig del av vår verksamhet. Vi utbildar i första hand personer som sedan i sin tur ska utbilda andra eller själva hjälpa konsumenter med problem som faller inom vårt område. Vi utbildar till exempel konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, fackförbund och överförmyndare.

Behandling av personuppgifter

Vi registrerar personuppgifter om de konsumenter som kontaktar oss för vägledning och information men även personuppgifter om andra, som konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, myndighetsrepresentanter, branschföreträdare och journalister. Vi behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Du kan läsa mer på vår sida Om personuppgifter.

Läs också

Externa webbplater

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå