Ångerrätt

På de flesta typer av lån (men inte bolån) har du en ångerrätt på 14 dagar. Du måste alltså höra av dig till långivaren inom den tiden om du ångrar ditt låneavtal.

Ångerfristen börjar löpa först när du har fått lånevillkoren och annan avtalsinformation. Får du villkor och information i samband med att avtalet ingås, börjar ångerfristen löpa då, annars är det alltså först den dag du får villkor och information. Du behöver inte lämna någon förklaring till varför du ångrar dig.

Om du ångrar dig räcker det med ett telefonsamtal till långivaren men det kan vara en fördel att du hör av dig skriftligt. Om du kan bevisa att du har skickat ett meddelande till långivaren i tid räcker det, även om meddelandet inte skulle komma fram eller komma fram för sent.

Om lånebeloppet har betalats ut är du skyldig att betala tillbaka lånebeloppet och betala ränta till långivaren. Räntan räknas från och med dagen du fick tillgång till lånet till och med dagen då du återbetalar det. Du måste betala tillbaka beloppet senast 30 dagar efter det att du meddelat att du ångrat dig. Har du betalat uppläggningsavgift eller någon annan avgift för lånet ska du få tillbaka det beloppet av långivaren inom samma tid.

Anknytande avtal

Om du tecknade ett anknytande avtal i samband med lånet, till exempel ett avtal om låneskydd som kopplades till lånet, så ska det anknytande avtalet upphöra att gälla om du väljer att ångra ditt lån.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå