Låneavtal

Du behöver inte skriva under ett låneavtal för att det ska vara giltigt utan du kan även ingå ett låneavtal över telefon eller via internet. Låneavtalet måste dokumenteras av långivaren och du ska få skriftlig information snarast efter att avtalet har ingåtts.

Dokumentationen ska du få i en skriftlig handling eller i någon annan läsbar och varaktig form, till exempelvis via e-post eller en PDF-fil på dina sidor på långivarens webbplats.

Den ska innehålla alla villkor för lånet och det ska på ett klart och kortfattat sätt framgå vilka rättigheter och skyldigheter som avtalet innebär. Information av väsentlig betydelse ska lyftas fram, så att du enkelt kan se den.

Vad ska du få veta i avtalet?

Du ska få information om exempelvis typ av lån, lånebelopp, ränta och om du har ångerrätt. Du ska utan kostnad få en kopia av lånedokumentationen.

Du ska få information om exempelvis: