Förhandsinformation innan du tar lån

Du ska i rimlig tid innan du tar ett lån få så mycket information så att du enkelt kan förstå låneavtalets innebörd, bedöma nyttan av att ingå låneavtalet, jämföra olika alternativ och förstå de ekonomiska konsekvenser som kan följa av låneavtalet.

Långivare har ett ansvar för att försäkra sig om att du har förstått viktiga delar av det låneavtal du tänker ingå, så kallad förklaringsskyldighet. De ska lämna de förklaringar du behöver för att avgöra om krediten passar ditt behov och din ekonomiska situation. Långivare är däremot inte skyldiga att ge råd. Men om det är tydligt av omständigheterna att krediten är ofördelaktig för dig bör de avråda dig från att ta lånet.

SEKKI-blankett

Du ska få information och den ska lämnas n i ett formulär "standardiserad europeisk konsumentkreditinformation", SEKKI.

Skriftligt meddelande
Lån på distans
Kontokredit

Du ska få information om det mesta

Du ska få veta det mesta om krediten innan du tar ett lån; vem som är kreditgivare, vad det är för typ av kredit, kreditbelopp, villor och löptid. Likaså nominell ränta och effektiv ränta och vilka rättigheter och skyldigheter du som låntagare har.

Du ska få följande information

Särskild information vid telefonförsäljning av kredit

Vid telefonförsäljning av en kredit gäller reglerna om förhandsinformation i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Vilken information du ska få
Kontokredit

Undantag

Kravet på förhandsinformation gäller inte fakturakrediter, vissa räntefria kontokrediter eller värdepapperskrediter.

Utkast till låneavtal

Om du begär ett utkast till låneavtal ska långivaren kostnadsfritt överlämna ett avtal.