Förhandsinformation innan du tar lån

Innan du tar ett lån ska du få så mycket information att du enkelt kan förstå låneavtalets innebörd, bedöma nyttan, kunna jämföra olika alternativ och förstå vilka ekonomiska konsekvenser lånet får.

Långivare ska försäkra sig om att du har förstått det låneavtal du tänker ingå. De har så kallad förklaringsskyldighet och ska lämna de förklaringar du behöver för att avgöra om krediten passar ditt behov och din ekonomiska situation. De är däremot inte skyldiga att ge råd. Men om det är tydligt att krediten inte är fördelaktig för dig, bör de avråda dig från att ta lånet.

SEKKI-blankett

Du ska få information och den ska lämnas i ett formulär "standardiserad europeisk konsumentkreditinformation", SEKKI.

Skriftligt meddelande
Lån på distans
Kontokredit

Du ska få information om det mesta

Du ska få veta det mesta om krediten innan du tar ett lån; vem som är kreditgivare, vad det är för typ av kredit, kreditbelopp, villor och löptid. Likaså nominell ränta och effektiv ränta och vilka rättigheter och skyldigheter du som låntagare har.

Du ska få följande information

Särskild information vid telefonförsäljning av kredit

Vid telefonförsäljning av en kredit gäller reglerna om förhandsinformation i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Vilken information du ska få
Kontokredit

Undantag

Kravet på förhandsinformation gäller inte fakturakrediter, vissa räntefria kontokrediter eller värdepapperskrediter.

Utkast till låneavtal

Om du begär ett utkast till låneavtal ska långivaren kostnadsfritt överlämna ett avtal.