Betalningsplan och kontoutdrag

När du har ett lån eller en kredit kan du begära att få en betalningsplan som visar när du ska betala amorteringar, räntor och avgifter. 

Rätten till en betalningsplan gäller för alla slags krediter utom för bostadslån. Har du en kontokredit ska du få regelbundna kontoutdrag.

Rätt till betalningsplan

Du har rätt att när som helst, och utan kostnad, få en betalningsplan över kommande betalningar på ditt lån eller din kredit.

Betalningsplanen ska innehålla följande
Om räntan inte är bunden

Kontoutdrag för kontokredit

Om du har en kontokredit ska du regelbundet få kontoutdrag.

Vad menas med en kontokredit
Kontoutdraget ska visa viss information
På papper eller i annan form