Check

Checkar är äldre sätt att betala som numera används ganska sällan. Reglerna om checkar finns i checklagen som är från 1932.

Den som har ett checkkonto kan skriva ut en check som betalning till en person eller ett företag. Mottagaren av checken får sedan ut sina pengar genom att lösa in den på en bank. Checken ger banken tillåtelse att ta ut pengar från kontohavarens konto.

Enligt checklagen ska checken lösas in inom tjugo dagar. Men det är i regel möjligt för banken att ta emot och lösa in en check senare också.

Det måste finnas täckning på kontot

Den som skriver ut checken måste se till att det finns täckning för checken på kontot, alltså tillräckligt mycket pengar.

Checken kan lösas in i tjugo dagar

Vanliga frågor

Läs också om