Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Check

Checkar är äldre sätt att betala som numera används ganska sällan. Reglerna om checkar finns i checklagen som är från 1932.

Den som har ett checkkonto kan skriva ut en check som betalning till en person eller ett företag. Mottagaren av checken får sedan ut sina pengar genom att lösa in den på en bank. Checken ger banken tillåtelse att ta ut pengar från kontohavarens konto.

Enligt checklagen ska checken lösas in inom tjugo dagar. Men det äri regel möjligt för banken att ta emot och lösa in en check senare också.

Det måste finnas täckning på kontot

Den som skriver ut checken måste se till att det finns täckning för checken på kontot, alltså tillräckligt mycket pengar.

Checken kan lösas in i tjugo dagar

Vanliga frågor

Läs också om