Jämför sparande för anställda i kommunala företag - PA-KFS 09

Här kan du få information om vilka försäkringar du kan välja på i din tjänstepension och du kan jämföra de valbara bolagen mot varandra. Du hittar bland annat information om kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning. Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?

Här kan du få information om vilka försäkringar du kan välja på i din tjänstepension och du kan jämföra de valbara bolagen mot varandra. Du hittar bland annat information om kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning. Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?

Efterlevandeskydd

Vi visar vad olika efterlevandeskydd kostar dig från och med nu till dess pensionen är utbetald. Kostnaden för efterlevandeskydd minskar både ditt kapital och utbetalningarna från din tjänstepension.

Kostnaden för efterlevandeskydd - Så har vi räknat 

Vi visar den totala kostnaden för efterlevandeskydd från nu tills all tjänstepension är utbetald. Vi visar också den genomsnittliga årliga kostnaden för olika åldrar.

 • Kostnaden för efterlevandeskydd påverkas av hur stora premieavsättningar som görs inom ditt avtalsområde och hur stort kapital du har sparat ihop i din tjänstepension
 • Kostnaderna börjar räknas från och med den ålder, lön och kapital du anger
 • Kostnaden påverkas av vilken pensionsålder och utbetalningstid du väljer
 • Vi har antagit att du sparar i en ålderspension med ett återbetalningsskydd som efterlevandeskydd
 • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 år

Här kan du läsa mer om Efterlevandeskydd.

Vill du ta bort ditt efterlevandeskydd?

Så påverkas din tjänstepension

Du får mindre i tjänstepension om du har efterlevandeskydd eftersom du går miste om arvsvinster.

 • Om du har ett återbetalningsskydd så får du inte ta del av försäkringskollektivets arvsvinster

Beräkningsförutsättningar

Vi följer den gemensamma prognosstandard som både staten och pensionsbranschen använder. Det innebär följande:

 • Avkastning är 2,1% utöver inflation för både traditionell och fondförvaltad försäkring (före avdrag för avgifter och skatt)
 • Avkastningsskatten är 0,6%

Avgifter och kostnader

Följande avgifter och kostnader ingår i beräkningen:

 • Arvsvinst i kronor (kr) per 1 000 kr i kapital
 • Fast årlig avgift i kronor (kr)
 • Avgift i kronor (kr) eller procent (%) per inbetald premie
 • Avgift i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Kapitalförvaltningskostnad i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Årlig avgift i procent (%) av fondandelarnas värde i entréfonden
 • Garantiavgift i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Uttagsavgift i kr eller procent (%) på utbetalt belopp
 • Avgifter till valcentral i procent (%) per inbetald premie
 • Finns det ett maxtak, tillämpas det i beräkningen