Jämför tjänstepensioner för kommun och region KAP-KL

Se vilka försäkringar du kan välja på inom ditt avtalsområde. Jämför kostnader, garantier, utbetalningsmodeller, livslängdsantaganden och historisk avkastning. Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?
Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör?

Vi jämför tjänstepensioner för anställda inom kommun och region – KAP-KL

Här kan du jämföra de försäkringar som du nu kan välja mellan för din tjänstepension inom KAP-KL. Du kan bland annat jämföra försäkringsbolagens avgifter, garantier och försäkringsbolagens sätt att hantera utbetalningen av ditt pensionskapital.

Traditionell försäkring och fondförsäkring

Traditionell förvaltning innebär normalt att bolaget sköter placeringen av kapitalet. Placeringen sker i obligationer, aktier, fastigheter med mera. Fondförvaltning innebär normalt att du själv placerar i fonder. Numera finns det också fondförsäkringar där bolaget sköter förvaltningen och därför kan ge viss garanti för kapitalet. Det finns också försäkringar som påminner om fondförsäkring, men klassas som traditionella på grund av att de kan innehålla andra tillgångsslag än fonder. I vår jämförelse kan du jämföra försäkringsbolagens garantier.

Vår jämförelse redovisar den entréfond som dina premier placeras i när du har valt ett fondbolag men inte aktivt valt vilka fonder du vill att pensionspengarna ska placeras i.

Om du inte har valt försäkring

Om du inte gjort något val av försäkringsbolag placeras dina pengar i det så kallade ickevalalternativet. Vilket det är står i jämförelsen.

Rätt att flytta ditt pensionskapital

Flytträtten innebär att du kan flytta det totala fondandelsvärdet i en fondförsäkring eller det aktuella pensionskapitalet i en traditionell försäkring, till ett annat försäkringsbolag som är valbart inom kollektivavtalsområdet. I jämförelsen kan du bland annat jämföra flyttavgifter.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in ett representativt urval av företag och produkter och vi lyfter fram både viktigt innehåll och begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför inte premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.