Jämför barnförsäkringar

Hitta en barnförsäkring som passar er familj. Ta hjälp av våra experters bedömningar eller jämför själv innehållet.

Vi jämför vad barnförsäkringar innehåller

Vi gör oberoende kvalitetsbedömningar av villkoren i barnförsäkringar. Vi jämför både individuella försäkringar och frivilliga gruppförsäkringar som kan nytecknas. Vi kan bara jämföra sådana gruppförsäkringar som har ett generellt försäkringsvillkor. Om ett gruppförsäkringsbolag erbjuder flera barnförsäkringsprodukter jämför vi den produkt som sannolikt flest konsumenter kommer att teckna. Erbjuder ett företag flera individuella försäkringsprodukter jämför vi den mest omfattande.  

En bra barnförsäkring ska innehålla skydd för både sjukdomar och olycksfall. De viktigaste delarna i en barnförsäkring är ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet, engångsbelopp vid allvarlig diagnos, ersättning vid vård- eller omvårdnadsbidrag, ersättning till äldre barn vid sjukskrivning och ersättning vid sjukhusvistelse. 

Ska du byta barnförsäkring eller köpa försäkring åt ett äldre barn finns tips i Välja barnförsäkring.

Begränsningar vid sjukdom

I alla barnförsäkringar finns det undantag och begränsningar vid sjukdom. I poängjämförelsen har vi bedömt undantag och begränsningar under varje poängsatt del. Vill du jämföra barnförsäkringarna mer i detalj, kan du i valet Jämför villkor se hur en specifik sjukdom ersätts.

Byta barnförsäkring

Funderar du på att byta barnförsäkring eller ska du köpa försäkring för ett äldre barn bör du känna till att det sällan är något problem om ditt barn är fullt frisk och inte har varit sjuk. Men om ditt barn har haft någon skada eller sjukdom kan det vara riskfyllt att byta försäkring. Den nya försäkringen kommer inte att ersätta sjukdomar eller skador som fanns innan den nya försäkringen började gälla. Om du tecknar försäkringen när barnet är äldre – i vissa bolag redan från sex år – kan det finnas karenstider och ytterligare undantag för vissa sjukdomar. Se till att du ansöker om och får en barnförsäkring beviljad i det nya bolaget innan du säger upp den du har. I valet Jämför villkor finns uppgifter om hur lång tid det tar innan försäkringen börjar gälla (karenstid).

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss