Jämför barnförsäkringar

Hitta en barnförsäkring som passar er familj. Ta hjälp av våra experters bedömningar eller jämför själv innehållet.

Vi jämför vad barnförsäkringar innehåller

Vi gör oberoende kvalitetsbedömningar av villkoren i barnförsäkringar. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Vi jämför både individuella försäkringar och frivilliga gruppförsäkringar som kan nytecknas. Vi kan bara jämföra sådana gruppförsäkringar som har ett generellt försäkringsvillkor. Om ett gruppförsäkringsbolag erbjuder flera barnförsäkringsprodukter jämför vi den produkt som sannolikt flest konsumenter kommer att teckna. Erbjuder ett företag flera individuella försäkringsprodukter jämför vi den mest omfattande.  

Barnförsäkringarnas viktigaste innehåll

En bra barnförsäkring ska innehålla skydd för både sjukdomar och olycksfall.

Begränsningar vid sjukdom
Byta barnförsäkring

Dags att välja försäkring

Vi hoppas att du är nöjd med vår jämförelse och att du nu är redo att välja en försäkring.

Så går du vidare