Jämför kapitalfrigöringskrediter

En kapitalfrigöringskredit kan betalas ut som ett engångsbelopp, som månadsutbetalningar eller som en kombination. Om du behöver en större summa pengar på en gång kan du välja engångsutbetalning. 

Vi jämför det viktigaste att tänka på innan du tar en kapitalfrigöringskredit

I jämförelsen redovisar vi de viktigaste delarna som du behöver tänka på innan du tar en kapitalfrigöringskredit. Du kan ta en kapitalfrigöringskredit när du äger en bostad som du har låga lån på eller inga lån alls på. Du betalar ingen ränta eller amorteringar så länge du bor kvar.

Tänk på att en kapitalfrigöringskredit kan påverka ditt bostadstillägg. Läs mer om lån till äldre.

Du betalar ingen löpande ränta

Du betalar ingen löpande ränta utan räntan läggs i stället löpande till lånet och du betalar den totala skulden antingen när du säljer bostaden eller när den sista låntagaren dör. Det gör att skulden ökar under hela lånets löptid. 

Mer information om kapitalfrigöringskrediter hittar du här

Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.