Skattskyldig i USA- FATCA

Har din bank frågat dig om du är skattskyldig i USA och undrar du varför? Svaret är en lag som har antagits i USA - Foreign Account Tax Compliance Act, eller FATCA. Sverige har liksom de flesta andra länder ett avtal om att lämna ut kontrolluppgifter till den amerikanska skattemyndigheten.

Syftet med FATCA- lagen är att alla som är skattskyldiga i USA ska förmås att deklarera och betala sina skatter till den amerikanske skattemyndigheten. Man är skattskyldig i USA om man är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i USA, även om man inte bor där. Det är en skillnad från de flesta andra länder där du bara är skattskyldig om du är stadigvarande bosatt i landet.

Sverige har ett särskilt avtal med USA

Sverige har ett särskilt avtal med USA som innebär att den som bor i Sverige ska skatta här i landet och inte i USA.

USA kan kräva att man deklarerar i USA 

Banken måste fråga om din skattskyldighet

USA har slutit avtal med ett stort antal länder, däribland Sverige, för att kunna få in kontrolluppgifter som underlag för att beräkna skattskyldighet.

Banker och andra ska ge in kontrolluppgifter
Gäller inte banksekretessen?

Bakgrund till lagen

Varför har USA börjat leta efter eventuella skattesmitare utomlands?

Skandalen kring Union Bank of Switzerland (UBS)