Banksekretess

Alla uppgifter om dig i en bank omfattas av sekretess. De som arbetar på banken har också tystnadsplikt.

Anledningen till att det finns banksekretess är att du ska kunna vända dig till en bank och vara säker på att de uppgifter du lämnar inte förs vidare till utomstående.

Banksekretessen är lagreglerad

Banksekretessen regleras i Lag om bank- och finansieringsrörelse 1 kap. 10 §. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkund, både skriftliga och muntliga. Till och med uppgiften att en viss person är - eller inte är - kund i en viss bank omfattas av sekretessen.

Inte bara ekonomiska förhållanden
Gäller även tidigare kunder
Om sekretessen bryts
Medgivande från en kund
Makar och sambor
Banken får lämna ut uppgifter ibland

Vanliga frågor

Läs också om