Assistansförsäkringar

Du har redan ett bra skydd för räddning/assistans i din halv- eller helförsäkring. Du behöver oftast inte en separat assistansförsäkring. 

Separata assistansförsäkringar liknar till stor del räddningsmomentet som ingår i halvförsäkringar och helförsäkringar. Det är till viss del därför en dubbelförsäkring, men den täcker självrisk för räddning och ger ersättning för hyrbil i några dagar. Läs mer i vår jämförelse av bilförsäkringar.

Vanligast är att särskilda försäkringsbolag säljer assistansförsäkringar. Det kan också ingå en assistansförsäkring eller assistansgaranti efter att du har lämnat in bilen på service på en verkstad.

Skydd du redan har

Bärgning och hemtransport ingår i alla halvförsäkringar och helförsäkringar för bland annat bil, husbil och motorcykel. Detta kallas ofta för räddning i villkoren. Vissa större bilförsäkringar ger också rätt till hyrbil.

Bärgning
Hemtransport
Hyrbil (tillägg)

Separat assistansförsäkring

Om du vill utöka det skydd som du har genom räddningsmomentet i halv- eller helförsäkringen kan du teckna en separat assistansförsäkring. Du kan också utöka din befintliga bilförsäkring. Den ersättning som du då kan få är huvudsakligen självrisken för bärgningen och kostnaden för att hyra bil några dagar i samband med bärgningen. Exempel på vad som kan ingå är: reparation på plats, låsöppning, bärgning (även vid brist på drivmedel), hyrbil och hotellövernattning.

Ersätter självrisken 
Ersätter hyrbil några få dagar
Gäller bara ett begränsat antal skador

Flera undantag i separata assistansförsäkringar

Det finns en del undantag och begränsningar i separata assistansförsäkringar. Dessa är bra att känna till innan du tecknar en sådan försäkring.

Trafikförsäkring räcker inte
Gäller inte alltid för alla förare
Gäller inte för alla fordonstyper