Färdigställandeskydd och byggfelsförsäkringar

Om du ska låta bygga ett hus eller utföra bygglovspliktiga åtgärder på ditt hus krävs i många fall att du skaffar ett så kallat färdigställandeskydd. Kravet på att du också ska ha en byggfelsförsäkring upphörde den 1 juni 2014.

När du låter en företagare bygga ett nytt småhus åt dig är det obligatoriskt att du skaffar ett färdigställandeskydd, medan byggfelsförsäkring inte längre är obligatoriskt.  

Om du ska låta göra till- eller ombyggnadsarbeten, avgör byggnadsnämnden i din kommun när den får in din bygganmälan om du behöver färdigställandeskydd. Är det ett fritidshus du låter bygga avgör byggnadsnämnden i kommunen om du måste ha ett färdigställandeskydd. Du måste själv begära att nämnden ska pröva frågan.

Skillnad mellan färdigställandeskydd och byggfelsförsäkringar

Ett färdigställandeskydd ska täcka kostnaderna för att slutföra arbetena om entreprenören exempelvis går i konkurs. En byggfelsförsäkring ger ett försäkringsskydd för fel i entreprenaden i 10 år.

Färdigställandeskydd
Byggfelsförsäkring gäller i 10 år
Var köper jag färdigställandeskydd och byggfelsförsäkringar?
Skaffa dessutom en villa- eller fritidshusförsäkring omedelbart