Försäkrat intresse - vem äger bilen?

Försäkringsbolaget kan neka att betala ut ersättning för en skada om det inte är försäkringstagaren som är den verklige ägaren och huvudsakliga användaren av bilen.

Ägare och brukare

I försäkringsvillkoren står det att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger bilen.

Ägare är den som verkligen äger fordonet och har ett intresse av att försäkra det. Med ägare menas den som drabbas ekonomiskt vid en skada och kan bestämma om fordonet till exempel ska säljas.

Det innebär att det inte räcker att vara ägare på pappret för att få ersättning från försäkringen om det inträffar en skada. Om till exempel en mamma registrerar bilen på sig och försäkrar den trots att det är sonen som egentligen äger den så betalas ingen ersättning om bilen exempelvis blir stulen. 

I de allra flesta försäkringsvillkor framgår också att försäkringstagaren dessutom ska vara den huvudsaklige användaren (brukaren) av bilen. Brukare är den som använder fordonet och behöver inte vara samma person som ägaren eller föraren. 

Bevisning

Det är du som kräver ersättning från försäkringsbolaget som ska visa att du faktiskt äger bilen och är den som huvudsakligen använder den. Det kan du göra genom att till exempel visa att det är du som betalat den samt betalar kostnader för bensin, reparationer, vägskatt och försäkring.