Om att välja och byta försäkring

Innan du väljer en ny försäkring tycker vi att du ska jämföra innehållet i de olika försäkringsbolagens produkter. Dessutom kontrollera hur nöjda bolagets kunder är och sedan priset. Är du noggrann bör du också se efter vem som är försäkringsgivare och att de har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet. Tänk på att sakförsäkringar är ettårsavtal och att inte säga upp din gamla försäkring innan du vet att den nya träder i kraft.

Vi har satt poäng på innehållet i de flesta av marknadens hem-, villa-, bil- och barnförsäkringar.  Där kan du också se hur nöjda bolagets kunder är. I fördjupningarna och alla andra jämförelser på webbplatsen kan du hitta detaljerade skillnader och likheter mellan olika villkor och du ser till exempel vem som är försäkringsgivare.

Många försäkringar är ettårsavtal

Om du har rätt att byta försäkring eller inte beror på om det är en sak- eller personförsäkring. Avtalstiden för försäkringar är normalt ett år.

Som regel kan du bara byta din hem-, villa-  bil- och andra sakförsäkringar på huvudförfallodagen. Vilken dag som är huvudförfallodag står i ditt försäkringsavtal. Det spelar ingen roll om du betalar försäkringen per månad eller per halvår, du måste ändå vänta till huvudförfallodagen. Om försäkringsbehovet däremot faller bort - exempelvis om du säljer din bil -  så kan du naturligtvis säga upp bilförsäkringen.

Personförsäkringar som livförsäkringar och barnförsäkringar kan du däremot säga upp eller byta när du vill. Tänk bara på att inte avsluta din gamla försäkring förrän det nya försäkringsbolaget godkänt din hälsodeklaration.

Om du inte säger upp eller byter försäkring på huvudförfallodagen så förlängs den med automatik i ytterligare ett år. 

Checklista vid byte av försäkringsbolag

  1. Jämför villkor mellan bolagen innan du byter försäkring.
  2. Ta reda på när den gamla försäkringens huvudförfallodag är.
  3. Ansök och få din nya försäkring beviljad innan du säger upp den gamla.
  4. Begär en skriftlig bekräftelse på att du avslutat den gamla försäkringen.

Att samla försäkringarna kan ge rabatt

Många bolag erbjuder mängdrabatt om du har fler än en försäkring i samma bolag. Men bara för att du får en hög rabatt är det inte säkert att det är det mest förmånliga erbjudandet.

Priset på försäkringen

Försäkringsbolag har i princip rätt att sätta vilket pris (premie) de vill på en försäkring. Tanken är att konkurrensen mellan bolagen ska motverka oskäliga premier.

Försäkringsbolagen väljer själva vilka kriterier som ska ha betydelse för vad försäkringen kostar. Det kan vara alltifrån bilmodell, bostadsort, ålder, yrke till antal tidigare skador och hälsa.

Försäkringsbolagen hade tidigare möjlighet att även använda könstillhörighet som grund för att beräkna försäkringspremier och pensionsutbetalningar, men det är inte längre tillåtet som en följd av en dom i EU-domstolen.

Kontrollera provision och utbud

En försäkring kan du teckna direkt hos ett försäkringsbolag men många försäkringar säljs även genom försäkringsförmedlare. De agerar som mellanhand och förmedlar försäkringar från olika försäkringsbolag. Försäkringsavtalet ingås däremot mellan dig och försäkringsbolaget, oavsett om en förmedlare är inblandad.

Det är vanligt att en förmedlare får ersättning (provision). Även anställda hos försäkringsbolag kan få provision. Oavsett provisionen har distributören en skyldighet att bara se till ditt behov och dina önskemål och tillvarata dina intressen. Du har rätt att i god tid få reda på vilken sorts provision säljaren får, vem som betalar provisionen och storleken på provisionen.

Om en distributör säger att rådgivningen är baserad på en opartisk och personlig analys får inte de som huvudregel ta emot ersättning från någon annan än dig.  

Tänk på att många stora internetförmedlare inte samarbetar med de största försäkringsbolagen.

Svenskt kvalitetsindex mäter andel nöjda kunder

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige.

I november varje år redovisas kundnöjdheten för försäkringsbolagen, bland annat inom bilförsäkringar och sakförsäkringar (där hemförsäkringar ingår). Varje bolag får en siffra mellan 1 och 100 som visar hur nöjda kunderna är. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har för liten marknadsandel för att få tillförlitliga resultat.

Försäkringsgivare och tillstånd

Ett försäkringsbolag administrerar och säljer försäkringar. Försäkringsgivaren är däremot formellt ansvarig för försäkringen. I de flesta fall är försäkringsbolaget och försäkringsgivaren samma bolag, men ibland är det två olika parter.

Alla försäkringsgivare som bedriver verksamhet i Sverige ska ha tillstånd av Finansinspektionen. Finansinspektionen övervakar försäkringsbolagens verksamhet och om bolaget missköter sig kan Finansinspektionen dra in tillståndet. I dina försäkringsvillkor och i våra jämförelser framgår det vem som är försäkringsgivare.

På Finansinspektionens webbplats kan du kontrollera om bolaget har tillstånd. Saknar de tillstånd bör du inte köpa någon försäkring hos bolaget. Om ett bolag saknar organisationsnummer är det också en varningssignal.

Ibland är det oklart om produkten är en tjänst eller en försäkring eftersom ordet försäkring inte är skyddat. Bolag som i själva verket erbjuder en tjänst, men kallar det för en försäkring, behöver inte ha något tillstånd.