Om att välja och byta försäkring

Innan du väljer en ny försäkring tycker vi att du ska jämföra innehållet i de olika försäkringsbolagens produkter. Dessutom kontrollera hur nöjda bolagets kunder är och sedan priset. Är du noggrann bör du också se efter vem som är försäkringsgivare och att de har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet. Tänk på att sakförsäkringar är ettårsavtal och att inte säga upp din gamla försäkring innan du vet att den nya träder i kraft.

Vi har satt poäng på innehållet i de flesta av marknadens hem-, villa-, bil- och barnförsäkringar.  Där kan du också se hur nöjda bolagets kunder är. I fördjupningarna och alla andra jämförelser på webbplatsen kan du hitta detaljerade skillnader och likheter mellan olika villkor och du ser till exempel vem som är försäkringsgivare.

Många försäkringar är ettårsavtal

Om du har rätt att byta försäkring eller inte beror på om det är en sak- eller personförsäkring. Avtalstiden för försäkringar är normalt ett år.

Som regel kan du bara byta din hem-, villa-  bil- och andra sakförsäkringar på huvudförfallodagen. Vilken dag som är huvudförfallodag står i ditt försäkringsavtal. Det spelar ingen roll om du betalar försäkringen per månad eller per halvår, du måste ändå vänta till huvudförfallodagen. Om försäkringsbehovet däremot faller bort - exempelvis om du säljer din bil -  så kan du naturligtvis säga upp bilförsäkringen.

Personförsäkringar som livförsäkringar och barnförsäkringar kan du däremot säga upp eller byta när du vill. Tänk bara på att inte avsluta din gamla försäkring förrän det nya försäkringsbolaget godkänt din hälsodeklaration.

Om du inte säger upp eller byter försäkring på huvudförfallodagen så förlängs den med automatik i ytterligare ett år. 

Checklista vid byte av försäkringsbolag

  1. Jämför villkor mellan bolagen innan du byter försäkring.
  2. Ta reda på när den gamla försäkringens huvudförfallodag är.
  3. Ansök och få din nya försäkring beviljad innan du säger upp den gamla.
  4. Begär en skriftlig bekräftelse på att du avslutat den gamla försäkringen.

Att samla försäkringarna kan ge rabatt

Många bolag erbjuder mängdrabatt om du har fler än en försäkring i samma bolag. Men bara för att du får en hög rabatt är det inte säkert att det är det mest förmånliga erbjudandet.

Priset på försäkringen

Försäkringsbolag har i princip rätt att sätta vilket pris (premie) de vill på en försäkring. Tanken är att konkurrensen mellan bolagen ska motverka oskäliga premier.

Försäkringsbolagen väljer själva  vilka kriterier som ska ha betydelse för vad en försäkringen kostar. Det kan vara alltifrån bilmodell, bostadsort, ålder, yrke, antal tidigare skador till hälsa.

Försäkringsbolagen hade tidigare möjlighet att även använda könstillhörighet som grund vid beräkning av försäkringspremier och pensionsutbetalningar, men detta är inte längre tillåtet som en följd av en dom i EU-domstolen.

Kontrollera försäkringsförmedlarens provision och utbud

Många försäkringar säljs även av försäkringsförmedlare. De agerar som mellanhand och förmedlar försäkringar från olika försäkringsbolag. En förmedlare är inte ansvarig för försäkringen, men däremot om rådgivningen är vårdslös.

De allra flesta försäkringsförmedlare får provision. Du har rätt att få reda på provisionens storlek. Tjänar de mer på att förmedla vissa produkter än andra? Förmedlar de även till de försäkringsbolag som inte betalar provision? Tänk på att många stora internetförmedlare inte samarbetar med de största försäkringsbolagen.

Svenskt kvalitetsindex mäter andel nöjda kunder

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige.

I november varje år redovisas kundnöjdheten för försäkringsbolagen, bland annat inom bilförsäkringar och sakförsäkringar (där hemförsäkringar ingår). Varje bolag får en siffra mellan 1 och 100 som visar hur nöjda kunderna är. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har för liten marknadsandel för att få tillförlitliga resultat.

Försäkringsgivare och tillstånd

Ett försäkringsbolag administrerar och säljer försäkringar. Försäkringsgivaren är däremot formellt ansvarig för försäkringen. I de flesta fall är försäkringsbolaget och försäkringsgivaren samma bolag, men ibland är det två olika parter.

Alla försäkringsgivare som bedriver verksamhet i Sverige ska ha tillstånd av Finansinspektionen. De övervakar försäkringsbolagens verksamhet och om bolaget missköter sig kan Finansinspektionen dra in tillståndet. I dina försäkringsvillkor och i våra jämförelser framgår det vem som är försäkringsgivare.

På Finansinspektionens webbplats kan du kontrollera om bolaget har tillstånd. Saknar de tillstånd bör du inte köpa någon försäkring hos bolaget. Om ett bolag saknar organisationsnummer är det också en varningssignal.

Ibland är det oklart om produkten är en tjänst eller en försäkring eftersom ordet försäkring inte skyddat. Bolag som i själva verket erbjuder en tjänst, men kallar detta för en försäkring, behöver alltså inte ha något tillstånd.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå