Om färdigställandeskydd och byggfelsförsäkringar

Om du ska låta bygga ett hus eller utföra bygglovspliktiga åtgärder på ditt hus behöver du i många fall skaffa ett så kallat färdigställandeskydd. Kravet på att du också ska ha en byggfelsförsäkring upphörde den 1 juni 2014.

När du låter en företagare bygga ett nytt småhus åt dig är det obligatoriskt att du skaffar ett färdigställandeskydd, medan byggfelsförsäkring inte längre är obligatoriskt.  

Om du ska låta göra till- eller ombyggnadsarbeten, avgör byggnadsnämnden i din kommun när den får in din bygganmälan om du behöver färdigställandeskydd.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd ska täcka kostnaderna för att slutföra arbetena om entreprenören exempelvis går i konkurs. Skyddet kan antingen vara utformat som en försäkring eller en bankgaranti.

Byggfelsförsäkring i 10 år

En byggfelsförsäkring ger ett försäkringsskydd för fel i entreprenaden i 10 år. Försäkringen följer huset, så om du flyttar tar den nya ägaren över försäkringsskyddet. Tänk på att en byggfelsförsäkring i princip bara omfattar byggnadens konstruktion och att det finns flera undantag i försäkringen. T.ex. undantas alla skador som upptäcks vid slutbesiktningen. Skador till följd av läckage från rör eller ledningar undantas också. Försäkringen brukar för ett vanligt hus kosta mellan 10 000 och 40 000 kr.

Bygger du ditt hus själv behövs dock varken färdigställandeskydd eller byggfelsförsäkring. Inte heller om du ska bygga en skyddad uteplats, ett skärmtak eller en friggebod.

Fritidshus

Är det ett fritidshus du låter bygga avgör byggnadsnämnden i kommunen om du måste ha ett färdigställandeskydd. Du måste själv begära att nämnden ska pröva frågan.

Skaffa villa- eller fritidshusförsäkring

Så fort du skaffar en tomt eller påbörjar ett bygge ska du också skaffa en vanlig villaförsäkring eller fritidshusförsäkring för huset. Det finns delar i försäkringen som är viktiga redan från början som till exempel rättsskyddet och ansvarskyddet. Observera dock att försäkringarna inte gäller för skador som beror på byggfel.

Var köper jag färdigställande- och byggfelsskydden?

Som privatperson kan du idag bara teckna färdigställande- och byggfelsförsäkring hos försäkringsbolaget Gar-bo AB.

Som alternativ till en färdigställandeförsäkring kan istället din anlitade byggfirma genom sin bank ställa garanti (bankgaranti) till förmån för dig som blivande villaägare, så att du får en säkerhet som kan tas i anspråk om inte byggfirman skulle bygga färdigt ditt hus t.ex. på grund av konkurs.

Byggfirmor och småhustillverkare kan även teckna byggfelsförsäkring via Söderberg & Partners, Nordic Gurantee och Brim.   

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå