2024-03-25 Nyhet

Verksamhetsberättelsen 2023: Försäkringar – onödig utgift eller trygghet för alla?

Vilka försäkringar måste man ha? Är de verkligen värda sitt pris? Under 2023 fick Konsumenternas Försäkringsbyrå rekordmånga frågor om hur man ska tänka runt försäkringar. Idag publicerar vi vår verksamhetsberättelse för 2023.

2023 var ett dramatiskt år. I Sverige har vi varit förskonade från fasor som krig, terror och svält. Men även här sker allvarliga händelser. Människor har fått sina hem förstörda av anlagda explosioner, bränder och översvämningar.

-  I sådana situationer ger försäkringar trygghet. De som drabbas kan snabbt få hjälp och ekonomiska katastrofer kan undvikas. Men det förutsätter att alla aktörer i branschen erbjuder bra produkter och god service. I många delar fungerar det väl men vi ser också att det finns förbättringspotential, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Tyvärr ser vi att flera aktörer brister i sin tillgänglighet. Det är också olyckligt att konsumenter tror att de behöver anlita ett ombud för att få ersättning efter en personskada. Det ska inte behövas. Det är heller inte bra när konsumenter drabbas av kraftigt höjda premier. Under 2023 fick till exempel en del djurägare problem när en ny aktör la ner sin verksamhet. De har visserligen blivit hänvisade till en annan försäkringsgivare men priset på deras djurförsäkringar har ökat rejält.

Under 2023 har konsumenternas.se haft 3 miljoner besök, 11 500 personer har kontaktat vår vägledning och Försäkringsbyrån har medverkat i över 700 artiklar och inslag i medier.

- Det finns ett stort behov av vägledning inom försäkring och pension, inte minst när det är ekonomiskt tufft för många hushåll. Vi har varit i kontakt med ovanligt många konsumenter men också uppmärksammat myndigheter och försäkringsbolag på aktuella konsumentproblem. På så sätt är vi en viktig oberoende röst för Sveriges konsumenter, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Läs mer i verksamhetsberättelsen 2023: Försäkringar – onödig utgift eller trygghet för alla?