2024-03-12 Nyhet

Är amorteringsfritt bolån det bästa för dig när du köper nyproduktion – räkna i vår Bolånekalkyl

Du som köper en nyproducerad bostad kan slippa amortera på bolånet i upp till fem år om banken går med på det. Hur påverkar det din bolåneskuld på sikt och hur mycket kommer lånet att kosta när du börjar amortera?

- Amorteringen kan vara en stor utgift, men att amortera sänker din skuld och därmed dina räntekostnader på sikt, under förutsättning att räntan inte höjs, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

I vår Bolånekalkyl kan du räkna ut hur mycket lånet kostar per månad beroende på om du amorterar eller inte. Du får också reda på hur mycket lånet kommer att kosta ifall du har haft amorteringsfritt i några år och sedan börjar amortera. Dessutom kan du se hur din skuld påverkas av några års amorteringsfrihet.

Räkneexempel – kostnad med och utan amortering

Du tar ett lån på 3,4 mkr och lånet uppgår till 85 procent av bostadens pris. Med en ränta på 4,75 procent kostar lånet cirka 13 450 kr per månad utan amortering (före ränteavdrag).

När du måste börja amortera 2 procent efter fem år blir din månadsutgift cirka 19 100 kr.

Hade du i stället amorterat från början blir din månadsutgift efter de fem åren cirka 17 800 kr per månad. Lånet hade då minskat till cirka 3 060 000 kr.

Räkna på ditt eget bolån i Bolånekalkylen.

 

FAKTA

Finansinspektionen har nyligen granskat hur vanligt det är att bankerna beviljar undantag från amorteringskraven vid köp av nyproduktion, vilket är möjligt i upp till fem år. Granskningen visar att sju av åtta banker beviljat sådana undantag under de senaste åren. De flesta har dock inte alltid beviljat undantag utan bara i vissa fall, baserat på konsumentens belåningsgrad eller efter en individuell bedömning.

Läs Finansinspektionens rapport